EU daje BiH još 10 miliona evra za migrante

0
232

Evropska komisija usvojila je danas odluku o izdvajanju 10 miliona evra dodatnih sredstava za podršku BiH u rješavanju povećanog prisustva migranata i izbjeglica.

Sredstva EU će najvećim dijelom biti korištena za uspostavljanje dodatnih privremenih prihvatnih centara i pružanje osnovnih usluga i zaštite, uključujući hranu i smještaj, te pristup sanitarnoj zaštiti i higijeni, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH. 

EU će takođe nastaviti da pruža podršku unapređenju kapaciteta vlasti u BiH na identifikaciji, registraciji i upućivanju državljana trećih zemalja koji prelaze granice, te za potrebe granične kontrole i nadzora, doprinoseći na taj način sprečavanju i borbi protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih vrsta prekograničnih krivičnih djela. 

To će, takođe, pomoći vlastima BiH pri dobrovoljnom povratku migranata u njihove zemlje porijekla. 

Prema službenim procjenama, u BiH je od januara 2018. godine ušlo gotovo 36.000 izbjeglica i migranata, a u zemlji se trenutno nalazi oko 7.400 izbjeglica i migranata kojima je potrebna pomoć, većinom u Unsko-sanskom kantonu. 

Oko 4.100 njih je smješteno u privremenim prihvatnim centrima koje finansira EU. 

Sa danas odobrenim sredstvima, ukupna sredstva EU za pitanje migracija u BiH od početka 2018. godine iznose 34 miliona evra.

izvor: ATV