Kazne ako vidite, a ne prijavite buktinju

0
494

Ukoliko još niste, obavezno zapamtite da je broj telefona vatrogasaca 123, jer ako ih ne obavijestite da ste primijetili požar, možete biti kažnjeni novčanim iznosom i do 1.000 maraka.

To je jedna od novina koje sadrži Prijedlog zakona o zaštiti od požara, a koji je juče utvrdila Vlada Republike Srpske.

“Svaki građanin koji primijeti požar ili neposrednu opasnost od požara dužan je da obavijesti vatrogasno-spasilačku jedinicu i preduzme mjere za otklanjanje neposredne opasnosti, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog. Novčanom kaznom od 100 KM do 1.000 KM za prekršaj biće kažnjeno fizičko lice ako postupi suprotno ovoj odredbi”, navodi se u Prijedlogu zakona o zaštiti od požara.

Ista kazna, kako se dodaje, očekuje i onog ko pali korov i drugi poljoprivredni otpad, bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i ne preduzme sve neophodne radnje u cilju sprečavanja širenja vatre.

Kazna od 100 do 1.000 maraka čeka i onog ko, bez opravdanog razloga, odbije da učestvuje u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasno-spasilačkoj jedinici alat, tehnička sredstva, prevozna i druga sredstva.

“U slučaju izbijanja požara većih razmjera, opasnosti od naglog širenja požara, opasnosti da požar ugrozi život ljudi, životinja ili imovine u većem obimu, kada raspoložive vatrogasno-spasilačke jedinice ne mogu suzbiti požar, gradonačelnik, odnosno načelnik, može narediti svim sposobnim punoljetnim građanima da učestvuju u gašenju požara i da za potrebe gašenja daju na raspolaganje alat, prevozna, tehnička i druga sredstva”, piše u prijedlogu.

Goran Stojaković, predsjednik Vatrogasnog saveza RS, ocjenjuje da prijedlog ima svoje kvalitetne novine, ali da ima i manjkavosti.

“Jedna od novina odnosi se na preventivu. To se, recimo, odnosi na obavezu jedinica samouprave da formiraju dimnjačarsku službu. Druga dobra novina je edukacija djece, koja bi bila uvedena u osnovne škole. Novina koju smo mi tražiti je da se uvede represivna mjera za građanina ukoliko ne prijavi požar ili ga nesmotreno izazove”, naveo je Stojaković u izjavi za “Nezavisne”.

Dodao je da su vatrogasci, na svojoj ranije održanoj sjednici Skupštine Saveza, zatražili kvalitetnu analizu postojećeg zakonskog rješenja, ali i primjenu zaključaka i preporuka Glavne službe za reviziju i uključivanje vatrogasaca u izradu ovog zakonskog rješenja. Neke od primjedaba vatrogasca, kako je dodao, jesu u segmentima koji se odnose na organizaciju vatrogasnih jedinica te postupak njihovog tehničkog opremanja.

Iz Vlade RS juče je saopšteno da se u MUP-u kontinuirano analiziraju i vrednuju propisi iz djelokruga Ministarstva te da je praćenje efekata primjene Zakona o zaštiti od požara u praksi ukazalo na potrebu za donošenjem novog zakona, kako bi se efikasnije i lakše ostvarili predviđeni ciljevi.

Iz MUP-a Srpske za “Nezavisne” su rekli da se razlozi za donošenje novog zakona o zaštiti od požara odnose na neophodnost propisivanja obaveza vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost MUP-a.

Osim toga, razlozi se, između ostalog, odnose i na podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara, kao i funkcionalniji način raspodjele prikupljenih sredstava za opremanje i obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica.

“Takođe, pojavila se potreba da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca spasilaca, naročito imajući u vidu da vatrogasci ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama”, rekli su za “Nezavisne” iz MUP-a Srpske.