Korona narušila uspješnu sezonu “Toplane” (video)

0
252

Grejna sezona privodi se kraju, a zvanično će biti završena u subotu. Sezona je ukupno trajala 204 dana, proizvedeno je 47.772 MWh toplotne energije i 1.223 MWh električne energije. Za ove potrebe utrošeno je 21.862 tone drvne biomase za grijanje i 2.191 tona za proizvodnju električne energije.
S tehničke strane, uspješno su ispoštovane sve obaveze prema korisnicima grijanja i, uprkos odredenim gubicima na toplovodnoj mreži, nije bilo prekida u snabdijevanju dužih od 24 časa.

Onih kraćih je bilo, i riječ je o dobro poznatim problemima koji će se teško riješiti ove godine, poručio je direktor “Toplane” Zoran Knežević. Što se tiče poslovanja, 2019. je bila jedna od najuspješnijih godina za “Toplanu”.
– Prošle godine ostvareni su poslovni prihodi u iznosu 7.048.782 KM, dok su rashodi iznosili 6.997.882 KM. Ostvaren je pozitivan poslovni rezultat nakon više godina gubitaka, i on iznosi 50.900 KM — rekao je Knežević na konferenciji za novinare.

Sve je pratila redovnija i kvalitetnija isporuka toplotne energije, a procenat naplate je podignut na najveći nivo u posljednjih nekoliko godina, kaže Knežević, i ona iznosi 106,48 %, što znači da se naplaćuju i neka stara potraživanja. IpaK potraživanja su i dalje visoka i iznose 6.670.396 KM bez kamata. Pozitivni trendovi nastavljeni su i u prvim mjesecima ove godine, sve do sredine marta i vanredne situacije sa virusom korona. Manji priliv sredstava očekivan je zbog uticaja pandemije virusa korona, prije svega na fizička lica, ali i na dio pravnih lica kojima je onemogućeno ili otežano poslovanje. Kratkoročne obaveze “Toplane” vezane su, prije svega, za dobavljače i iznose oko 1.770.000 KM. Više od polovine ovog iznosa su zalihe stvorene za narednu sezonu. Dugoročne obaveze se odnose na kredite “Toplane” u Investiciono-razvojnoj banci, te na kreditni aranžman Evropske banke za obnovu i razvoj.
Knežević je pojasnio da su se, po uvodenju vanrednog stanja, i pokazateljima da će priliv novca biti smanjen za 40 %, obratili IRB-u i EBRD-u da dobiju moratorijum na otplatu kreditnih obaveza.

– Odgovor je bio djelimično pozitivan. Kod IRB-a smo imali razumijevanje za prvu emisiju obveznica, gdje je mjesečni iznos 53.000 KM. I po tom osnovu imaćemo moratorijum od tri mjeseca. Što se tiče druge emisije obveznica iz 2018. gdje je mjesečni iznos 30.000 Ktvl, tu se insistira na kontinuiranom plaćanju obaveza, jer postoje odredene garancije čiji rokovi ne mogu da se pomjere – pojasnio je Knežević.
Što se tiče kredita EBRD-a, stanje je složenije i čeka se informacija Ministarstva finansija i trezora BiH kako bi se vidjelo šta činiti sa ovom obavezom. Knežević je napomenuo da se traže načini kako kompenzovati negativne posljedice, a pored moratorijuma, u opticaju je i opcija Fonda za podršku komunalnim preduzećima, koji je najavljen sa republičkog nivoa, a posljednja opcija je novo kreditno zaduženje. Za privredinke koji su korisnici grijanja, u dogovoru sa Gradskom upravom, biće uvedene odredene subvencije, najavljuju iz “Toplane”. Planirani period remonta takode će biti raden u skladu sa aktuelnom situacijom, ali sigurno će se raditi servis kotlovničkog postrojenja. Na distributivnoj mreži uklanjaće se nedostaci uočeni tokom grejne sezone, saopšteno je medijima.

izvor