DEJAN ZDJELAR, NAJOZBILJNIJI KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA GFS PRIJEDOR

0
573

Dejan Zdjelar spada u plejadu mladih fudbalskih kadrova, ne samo Prijedora, već i fudbala Srpske uopšte.
Sa 30 godina ima već poprilično iskustvo iza sebe, i možda ono najvažnije, neuprljan obraz aferama, koje su posebno bile svojstvene u prijedorskoj regiji.
Zdjelar je dugogodišnji sekretar FK Omarska, člana Druge lige grupa “Zapad”, kao i delegat na Drugoj ligi, a na predstojećim izborima je i kandidat za predsjednika GFS Prijedor.

– Želim da se zahvalim svim klubovima članicama GFS Prijedor koji su prepoznali moj rad u fudbalu i na skupštinama klubova ukazali mi veliku čast da mene predlože za Predsjednika GFS Prijedor. Hvala i onima koji to nisu učinili a koji su svakako za svaku normalnu, pozitivnu i novu priču u fudbalu. Nadam se da ćemo se zajedničkim snagama izboriti da GFS Prijedor bude nosioc razvoja fudbala na području koje pokriva, da se izborimo za naša prava i stutus u okviru PFS Prijedor, FSRS i NFS BiH. U ovu izbornu priču ušao sam uz striktno poštovanje Statuta GFS Prijedor, interesa saveza i klubova članica Saveza. Smatram da svojim radom, znanjem i energijom mogu doprinjeti da Savez bude još bolji, uspješniji i da konačno ostvari svoj rad u punom kapacitetu – naglašava Zdjelar.
On je kao ozbiljan fudbalski radnik pripremio i program za naredne četiri godine koji iznosimo u cjelosti:
Plan i program rada se odnosi na period mandata predsjednika GFS Prijedor za period od 2020. – 2024. godine i razlikuje se konceptom od plana rada GFS Prijedor za neku od godina.
Nakon lzborne Skupštine sazvati Redovnu Skupštinu, definisati detaljan plan rada za nastavak 2020. godine i 2021.godinu.
Naredne smjernice i plan rada su glavni pravci funkcionisanja. Nakon izborne Skupštine napraviti niz sastanaka sa svim izabranim i neizabranim sportskim radnicima u cilju definisanja svih potrebni radnji i aktivnosti u cilju razvoja GFS Prijedor.
Smjernice i program rada ogledan u sledećim tačkama:

1.Jačanje kapaciteta GFS Prijedor – striktno insistiranje od viših saveza, PFS Prijedor i FSRS da se ispoštuje registracioni savez GFS Prijedor u smislu da isti radi sve poslove vezane za registraciono područje za klubove članice GFS PrUedor. Ovaj pristup stvara pretpostavku da GFS Prijedor poveća kapacitet, obim i plan rada, ostvarujud prihode koji bi se mogli iskoristiti za dalje jačanje saveza i klubova članova.
• Hitno pristupiti izmjenama i dopunama Statuta GFS Prijedor koji nije usklađen sa Statutom FSRS 1 FS BiH. Definisati pravce rada Saveza uz jasno poštovanje svih zakonskih i statutarnih odredaba.

• Stvoriti ambijent i saradnju sa Gradom Prijedorom kao glavnim finansijerom klubova članica Saveza u smislu da se sporazumno riješi po uzoru na neke druge GFS , da sva sredstva za fudbal iz budzeta idu preko GFS Prijedor koji bi zajedničkom komisijom sa Gradom Prijedor vršio raspored sredstava u smislu angažovanosti klubova, rada, omladinskih selekcija, pristupa u izgradnji GFS Prijedor.

• Konstantno raditi na privlačenju novih sponzora koji bi pomogli svojim donacijama razvoju GFS PrUedor a štoje najvažnije razvoju klubova članica GFS Prijedor. GFS Prijedor mora pomoći klubovima da dodu u priliku da razgovaraju i sklapaju sporazume koji bi se odnosili na stvaranje novih uslova.

• GFS Prijedor će stvoriti poseban dio budzeta koji bi se odnosio na potrebne infrastrukturne radove na stadionima klubova a po potrebi i hitnim intervencijama. Poboljšanje infrasturkture klubova je jedan od osnovnih zadataka Saveza, koji mora naći načina i pristupa svim strukturama koje mogu pomoći da se dio sredstava uloži u poboljšanje infrastrukture klubova koja je u lošem stanju.

• Organizovanje takmičenja – u saradnji sa PFS Prijedor, , svaku drugu godinu GFS Prijedor mora biti nosioc takmičenja područne lige uz sva prava i obaveze koje to takmičenje nosi. Organizovanje takmičenja omladinskih selekcija u skladu sa raspoloživih kapacitetima klubova. Razvoj omladinskog fudbala će biti prioritet GFS Prijedor u smislu rada oko takmičenja. Organizacija takmičenje KUP-a GFS Prijedor kao prepoznatljivog i najstarijog takmičenja. Razvoj i unapredjenje selekcija GFS Prijedor i nastavak njihovog predstavljanja jedan su od ključnih zadataka Saveza.
• U organe GFS Pruedor kao i u organe za koje prijedloge daje GFS Prijedor kooptirati predstavnike svih klubova članica GFS PrUedor i samim tim stvoriti nužnojedinstvo svih klubova. Saradnja sa svim strukturama ŽFK Prijedor i KMF Prijedor kao nosiocima ovih vrsta fudbalskih takmičenja. Zajedničkim snagama doprinjeti da ova dva kluba i potencijalni novi klubovi budu nosioci razvoja ove vrste fudbala.

• Konačno uspostaviti značajnu, stabilnu saradnju uz međusobno uvažavanje sa FK Rudar Prijedor kao nosiocem fudbala u Prijedoru. Pozitivna i zdrava saradnja sa pomenutim klubom je uslov svih uslova za razvoj fudbala na području GFS PrUedor.

Saradnja sa UFS1 GFS Prijedor u razvoju pitanja sudija i suclenja u narednom periodu, poboljšanju kvaliteta sudenja i omasovljavanju sudija. 1. Imati najbolju moguću saradnju sa PFS Prijedor, FSRS i NFS 811-1 kao i sa svim predstavnicima ovih saveza u cilju razvoja fudbala, medusobna podrška i uvalavanje je preduslov za kvalitetnu saradnju u ostvarivanju zajedničkog 1. Poboljšati medijsku promociju GFS Prijedor u smislu poboljšanja predstavljanja na društvenim mrežama, fejzbuku i instagramu, izrada sajta GFS Prijedora.

izvor