Grad sa “Niskogradnjom Marjanović” potpisao ugovore o održavanju puteva vrijedne oko 1,2 miliona maraka

0
1611

Grad Prijedor je nakon provedene procedure sa preduzećem „Niskogradnja Marjanović“ potpisao ugovor o realizaciji infrastrukturnog projekta „Održavanje puteva i ulica sa makadamskim kolovoznim zastorom” u visini od 727.750,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 851.467,50 KM sa uračunatim PDV-om.

Sa istim izvođačem potpisan je i ugovor vrijedan 297.375,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 347.928,75 KM sa uračunatim PDV-om za realizaciju projekta “Održavanje puteva i ulica sa asfaltnim kolovoznim zastorom”.

IzGradske uprave Prijedo rističu da uskoro počinje realizacija ovog projekta.