Da je prijedorski “Cromex” firma koja bez obzira na trenutnu ekonomsku situaciju u svijetu vodi računa o svojim zaposlenima i ulaže u edukacije pokazuje i saradnja sa “Alphabet Group” kompanijom s kojom su dogovoreni treninzi za zaposlene na rukovodećim pozicijama. Ovi treninzi za cilj imaju poboljšanje vještina komunikacije, prodaje, liderstva i slično.

– Iako je poslovanje znatno otežano, “Cromex “ doo nije smanjivao broj zaposlenih. Zahvaljujući profesionalnosti i pouzdanosti koju smo u ranijem periodu dokazali našim klijentima i dalje radimo na projektima i izvozimo. Istina, ne u omjeru u kojem smo to radili prije pandemije, ali svakako dovoljnom da nismo morali otpuštati radnike – kaže Enes Pehlić, direktor “Cromex-a” doo i naglašava da u cijeloj priči ima i prostora za daljnjim usavršavanjem radnika.

– Otud i saradnja sa “Alphabet Group” kompanijom. Njihov tim se sastoji od ljudi koji nose dugogodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u korporativnom sektoru i njihova iskustva su nam svakako značajna. Pripremamo se za period kada će svi trenutni problemi biti iza nas i kada ćemo moći nastaviti normalno sa razvojem i proizvodnjom u daleko većem obimu od sadašnjeg – kaže Pehlić.

Gojko Rodić, suvlasnik i direktor “Alphabet Group” kompanije, pojašnjava da je trening za razvoj menadžera osmišljen s ciljem da ponudi tržištu odgovor na jedan od glavnih izazova današnjeg poslovanja, razvoj vještina i znanja koji su potrebni sadašnjim i budućim donosiocima odluka u malim i srednjim preduzećima. 

– Kada smo razmišljali o dizajnu programa, cilj nam je bio da tržištu ponudimo znanja i vještine neophodne za nošenje sa savremenim izazovima, ali imajući u vidu i činjenicu da je prenos upravljanja na sledeću generaciju jedan od ključnih izazova za MSP na današnjem tržištu. Imajući to u vidu, osmislili smo module koji u sebi uključuju izuzetno aktuelne vještine poput uticajne komunikacije, prodaje, liderstva, nošenja sa stresom, davanja povratne informacije zaposlenima ali razvijanja internog preduzetništva – poručuje Rodić.