Naredbe kriznih štabova i drugih segmenata vlasti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i ograničenju kretanja neustavne su, zaključeno je na elektronskoj sjednici Ustavnog suda BiH održane danas.

Iz odluke koju su donijeli, ove odluke donesene su od strane uskih segmenata vlasti, a izostalo je aktivno učešće u donošenju i preispitivanju mjera. Iz ovog objašnjenja indirektno se može zaključiti da same po sebi mjere nisu neustavne, ali način donošenja i preispitivanja jeste. 

“Miješanje u osnovna ljudska prava i slobode garantirane Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda  u konkretnom slučaju prava na privatni život i na slobodu kretanja, koje je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, u konkretnom slučaju kriznih štabova ministarstava zdravstva, kada je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, predstavlja kršenje navedenih ljudskih prava i sloboda”, istakli su u odluci sudije Ustavnog suda.

izvor: Nezavisne