U  Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora „Preda-PD” danas je u okviru projekta Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije odražana radionica sa predstavnicima kreativne industrije grada Prijedora. Trenutno smo fokusirani na analizu tog sektora. kaže Goran Rodić, projekt menadžer ove prijedorske Agencije. Dodaje da će im ta analiza pomoći da definišu naredne aktivnosti i politike podrške koje će se moći predložiti prvenstveno gradu Prijedoru.

– Kreativna industrija ima izuzetan potencijal za rast, razvoj, zapošljavanje tako da je u posljednjih nekoliko godina kreativna  industrija jedan od ključnih segmenata na kojim Agencija ima aktivnosti i provodi projekte – ističe Rodić.

Mišel Pavlica, ekspert zadužen za pripremu analiza kulturnih i kreativnih industrija u okviru ovog projekta zadužen je ekspet Mišel Pavlica. Smatra da sve  što je u vezi sa kulturom i kreativnošću može da da dodatnu vrijednost i doprinese razvoju prijedorske privrede i ostalih sektora.

– Najinteresantnije djelatnosti su one koje su u vezi IT sektorom.

– Jedan dio poslova, a postoji cijeli niz preduzeća i pojedinica u ovoj oblasti, se radi na domaćem, a veći dio je za strana tržišta i strane kompanije. Pokušavamo uhvatiti taJ potencijal i kroz ovaj projekat nastojati da se taj potencijal realizuje i ostvari – ističe Pavlica.

Projekat Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije finansira se iz Programa prekogranične saradnje, Hrvatska, BiH i Crna Gora. Agencija Preda-PD je vodeći partner u  konzorcijumu sa Agencijom SI-MO-RA iz Siska i Asocijacojom za demokratski prosperitet „Zid“ iz Podgorice. Vrijednost projekta iznosi oko 600.000 eura, od čega je 250.000 budžet „Prede-PD“. Oko 85 odsto sredstava od ukupnog budžeta projekta finansira EU. Projekat traje od prvog juna 2020. do 31. maja 2022 godine.