Planom kapitalnih investicija grada Prijedor za period 2021-2023. predviđeni su rekonstrukcija i sanacija prvog sprata objekta u kojem se nalazi kino “Kozara”, te nabavka projektora za potrebe bioskopa.
Riječ je o ulaganju od 209.902 KM koje je u cjelosti planirano za ovu godinu, gdje su kao mogući izvori finansiranja navedeni donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti i javna preduzeća.

Investicija je gotovo jednaka godišnjem budžetu Javne ustanove Centar za prikazivanje filmova Prijedor, u čijem sastavu su kino “Kozara” i LJetna bašta.

Budžet ove ustanove za prošlu godinu planiran je u iznosu od 340.830 KM, a realizovan sa 230.887 KM, dok za ovu godinu iznosi 239.100 KM.

Kino “Kozara” u toku 2020. godine zbog epidemioloških mjera nije prikazivalo filmove od marta do septrembra odnosno polovinu godine, ali se broj posjetilaca smanjio ne ekvivalentno tome, za 50 odsto, nego za 85 odsto.

“Razlog za to nije samo promjena svijesti kod gledalaca, odnosno izbor prioriteta i isključivanje svega što nije od vitalnog značaja, već i distribucija filmova na globalnom nivou koja je znatno smanjena u očekivanju boljih vremena sa aspekta profitabilnosti filmske industrije”, navedeno je u izvještaju o radu Centra za prikazivanje filmova za 2020. godinu.

izvor: agencije/Kozarski