Kako je najavljeno iz Elektrodistribucije Prijedor zbog sanacije kvarova na postrojenju, koje izvodi Elektroprenos u srijedu, 21. jula 2021. godine, u intervalu od 11:00 do 14:00 časova bez električne energije će biti Brezičani, Pećani, Raškovac, Čejreci, Dragotinja, Jutrogošta, Marini, Jelovac, Božići, Malo i Veliko Palančište.