Uz moto „Ako želite ići brzo, idite sami, ako želite stići daleko, idite zajedno“, u Agenciji za ekonomski razvoj grada “PREDA-PD” grupa mladih ljudi predstavila je novi projekat „Agri Tech Innovation Hub“. Cilj je okupiti mlade  i omogućiti im da steknu neophodna znanja iz oblasti modernih tehnologija, koja će moći da iskoriste u različitim oblastima.

„Projekat se bavi obučavanjem mladih osoba u našoj zajednici, učenika osnovnih i srenjih škola, koji će dobiti besplatno obrazovanje u polju IT-a, progeramiranja, mikrokontorliranja i robotike“, kaže koordinator  projekta, Vuk Pavić.

Sve uslove za obuku mladih ljudi u novim projektima besplatno će obezbijediiti Agencija “PREDA”. U Predi  kažu da mlaldi ljudi imaju dobre i korisne ideje i da su to u zadnje dvije godine pokazali kroz više projekata.

Gradonačelnik Prijedora, Dalibor Pavlović, istakao je da su mladi budućnost našeg grada i da će im gradska uprava i u narednom perodu pružiti neophodnu financijsku pomoć kroz omladinske organizacije i projekte.

Za prijem 40 osnovaca i srednjošklaca u novi projekat „Agri tek“ grupe mladih ljudi, do kraja mjeseca biće raspisan konkurs na društvenim mrežama.

izvor: Kozarski