Na arheološkom lokalitetu Gradina, u Donjoj Kozici, otkriveni su tragovi života koji  potiču još od perioda kasnog bronzanog doba. O tome svjedoče ostaci praistorijskog građevinskog naselja. Do sada je iskopano niz predmeta, kao i jedan ljudski skelet, što ide u prilog tvrdnjama da je ova lokacija bila naseljena ne samo u praistorijskom dobu nego i u srednjem vijeku.

Inicijativu za arheološkim istraživanjem gradine u Donjoj Kozici pokrenulo je udruženje građana ove mjesne zajednice koje se obratilo Zavodu za zaštitu kulturnog istorijskog i prirodnog nasleđa, kako bi dobili dozvolu za uređenje i održavanja ostataka praistorijskog naselja.

Tragovi života na ovoj Gradini potiču iz kasnog bronzanog doba. Pokazali su to i fragmenti istraživanja. Uz pomoć sondi otkrivena  je i praistorijska nekropola kaže Ljiljana Vrućinić iz Republičkog zavod za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasleđa.

Sve do sad iskopano na ovom lokalitetu karakteristično je i za predmete pronađene u nekropoli u Čarakovu, kažu arheolozi. I to je još jedan dokaz da je dolina rijeke Sane bila naseljena i u periodu praistorijskog doba.

– Pretpostavili smo da ćemo ovako nešto naći ako je u pitanju nekropola zato što je ovaj dio doline rijeke Sane najjužnija tačka gdje smo pronašli nekropolu iz kasne bronze. To je negdje osmi vijek prije nove ere koja je maltene identična sa nekropolom u Čarakovu – kaže Danijela Radosavac, kustos Muzeja Kozare u Prijedoru.

izvor: Kozarski