Vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom se za četiri odsto povećava osnovica za obračun primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun ovih primanja u prethodnoj godini.
Vlada je donijela odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, kojom se obezbjeđuje povećanje osnovice za četiri odsto u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Donesena je i odluka kojom je za pet odsto povećana osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2022. godinu.

Vlada je donijela odluku da osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu ostane nepromijenjena u odnosu na osnovicu za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2020. godinu.

Broj boraca prve i druge kategorije koji imaju pravo na godišnji borački dodatak za 2021. godinu je 49.344.

Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka potreban je iznos od 8.008.966 KM, a isplata ovog dodatka za 2021. godinu treba biti izvršena do kraja prvog kvartala 2022. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobravanju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

U saopštenju se podsjeća da je Vlada Republike Srpske 2018. godine svojom odlukom uspostavila mjesečno novčano primanje borcima sa navršenih 65 godina starosti koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju.

Vlada svake godine donosi odluku na osnovu koje se vrši isplata mjesečnog novčanog primanja koje se određuje u visini nivoa najniže penzije borcima sa navršenih 65 godina života starosti koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju imaju 15 i više godina penzijskog staža.

Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2022. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, koje iznosi 212,02 KM.

U tom iznosu nastavlja se isplata i borcima koji su, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske, tu vrstu primanja ostvarili u periodu od 2018 – 2021. godine.

Sa 31. decembrom 2021. godine evidentirano je 739 korisnika mjesečnog novčanog primanja, dodaje se u saopštenju.

agencije/Kozarski