Potpuna posvećenost prosvjetnih radnika odgovornom pozivu vaspitanja i obrazovanja mladih generacija u današnjem društvu, koji se susreće sa brojnim izazovima, čini ovaj posao časnim i posebnim, smatra nastavnik informatike Draško Grbić iz Prijedora, jedan od 42 dobitnika Svetosavske nagrade za školsku 2020/2021. godinu u Republici Srpskoj.
“Ponosan sam što sam dobitnik Svetosavske nagrade, koja nosi ime prvog srpskog arhiepiskopa i prosvetitelja, u godini kada Republika Srpska slavi 30 godina postojanja. Izražavam posebnu zahvalnost kolektivu i direktorici Osnovne škole /OŠ/ `Petar Kočić` Prijedor na prijedlogu i Ministarstvu prosvjete i kulture za dodjelu ovog laskavog priznanja”, rekao je Grbić Srni.

Govoreći o postignutim rezultatima u oblasti vaspitanja i obrazovanja učenika u prethodnoj školskoj godini, za šta se, između ostalog, nagrada dodjeljuje, Grbić je naglasio da je u svojstvu nastavnika mentora pripremao učenicu 9. razreda Laru Petrović koja je osvojila diplomu sa zlatnom plaketom za inovativni softver “Vozački ispit – onlajn” na 22. međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva mladih “Inost mladih 2020” Banjaluka.

“U školskoj 2020/2021. godini imenovan sam za koordinatora implementacije Projekta `Škole za 21. vijek` Britanskog savjeta /British Council/, podržanog od Ministarstva prosvjete i kulure. U okviru tog programa izradio sam završni projekat u sklopu kojeg je prvi put u školi počeo da radi Klub kodiranja. Autor sam nastavne pripreme pod nazivom `Formule i funkcije`, realizovane u okviru Projekta `Škole za 21. vijek`, koja je uvrštena u katalog `Primjeri nastavne prakse` inovativnih nastavnika u izdanju Britanskog savjeta”, naveo je Grbić.

U redovnom i vannastavnom radu sa učenicima koristi sopstveni softver za elektronsku provjeru znanja iz predmeta osnovi informatike za više razreda osnovne škole.

“Kvalitet softvera se ogleda u različitim tipovima pitanja i zadataka koji su predviđeni i usklađeni sa tehnikama vrednovanja u novom inovativnom nastavnom programu osnovi informatike za osnovnu školu”, pojasnio je Grbić.

Govoreći o svom doprinosu kvalitetnijem vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj, za šta se, takođe, Svetosavska nagrada dodjeljuje, Grbić je istakao da ga je 2. marta prošle godine Republički pedagoški zavod imenovo u stručni tim za reformu osnovnog i srednjog obrazovanja i vaspitanja za predmet informatika.

“Koautor sam četiri udžbenika /Osnovi informatike za 6, 7, 8. i 9. razred/ za učenike osnovne škole, čija izdanja za 2020. godinu izdavača Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo je odobrilo Ministarstvo prosvjete i kulture za upotrebu u školskoj 2020/2021. godini”, dodao je Grbić.

Radeći u prosvjeti, Grbić je stekao ukupno 35 godina radnog staža. Od 1987. do 1993. radio je u OŠ “Jovan Dučić” Lamovita, od 1993. do 1998. u OŠ “Ćirilo i Metodije” Trnopolje, a od 1998. zaposlen je u OŠ “Petar Kočić” Prijedor.

Osim osnova informatike, predavao je i matematiku, fiziku i tehničko obrazovanje.

Osim Grbića, dobitnici Svetosavske nagrade iz Prijedora su Milka Šiljegović iz Dječijeg vrtića “Radost” Prijedor za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja te Vesna Zekanović, nastavnik razredne nastave u OŠ “Petar Kočić” Prijedor.

Svetosavskom nagradom za radnu/školsku 2020/2021. godinu Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nagradiće sedam vaspitača iz predškolskih ustanova, 24 nastavnika razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, te 11 profesora srednjih škola u Republici Srpskoj na svečanoj manifestaciji koja će biti upriličena 28. januara u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banjaluci. 

agencije/Kozarski