Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao sa gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je danas u Banjaluci sa gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom na temu postupka dokapitalizacije RŽR Ljubija a.d. Prijedor, o kom će odluku donijeti Skupština akcionara navedenog društva.

Ministar Đokić je informisao gradonačelnika o ovom postupku, naglasivši da je cilj unapređenje položaja RŽR Ljubija a.d. Prijedor u okviru zajedničkog preduzeća Arcelor Mital Prijedor, koga su još 2004. godine osnovali kompanija Mital i RŽR. Mital je u zajedničkom preduzeću stekao 51 odsto udjela, a RŽR 49 odsto.

– Kompanija Arcelor Mital Prijedor, kao zajedničko preduzeće, i dalje ostaje koncesionar koji će na ovom području nastaviti da vrši koncesionu djelatnost eksploatacija željezne rude, u skladu sa koncesionim ugovorom koji je ranije potpisan. Na sastanku je jasno rečeno da se postupkom dokapitalizacije ne vrši nikakva prodaja rudnika, kao što neki u javnosti pokušavaju da prikažu i to iz čistog neznanja šta taj postupak predstavlja i znači ili iz nekih drugih pobuda.Naglašeno je da su rudnici i dalje imovina Republike Srpske, a kompaniji ArcelorMittal Prijedor je samo dodjeljeno koncesiono pravo da vrši eksploataciju željezne rude, za šta plaća koncesionu naknadu, a tako će ostati i u budućnosti. Takođe, na sastanku je rečeno da je proces dokapitalizacije RŽR-a pokrenut na inicijativu američko-kanadske kompanije i da se vodi u skladu sa zakonom. Ukoliko se postupak provede do kraja, to će biti od velike koristi ne samo za privredno društvo RŽR Ljubija a.d. Prijedor i unapređenje odnosa u okviru zajedničkog preduzeća Arcelor Mittal Prijedor, nego i za lokalnu zajednicu – saopštili su iz Minstarstva energetike i rudarstva RS.

Iz ovog ministarstva naglašavaju da američko-kanadska investicija u Republiku Srpsku pokazuje da je Srpska otvorena za nove investicije, koje predstavljaju dugoročni interes politike Republike Srpske.

– Predstavnici grada Prijedora su izrazili razumijevanje prema namjerama Vlade Republike Srpske da se na ovaj način privuku investicije u grad Prijedor i Republiku Srpsku. Prema njihovim riječima, od postupka dokapitalizacije o kom je bilo riječi očekuju dobrobit za sam grad. U narednom periodu će se nastaviti konsultacije sa predstavnicima grada Prijedora i preduzeća RŽR, u cilju rješavanja svih pitanja koja su od značaja za sam grad Prijedor, ali i za razvoj rudarske proizvodnje na ovom području – kažu u MEiR.

Srpskainfo