Izbornoj skupštini Organizacije žena prisustvovalo je preko 70 delegatkinja, a jednoglasnom odlukom povjerenje da predstavlja Organizaciju žena PNP-a Prijedor u naredne četiri godine dobila je Maja Kunić.
U svom govoru nakon izbora predsjednica Maja Kunić se zahvalila na ukazanom povjerenju i ukratko predstavila plan budućeg rada Organizacije žena PNP-a Prijedor.

– U narednom periodu ćemo raditi na sveobuhvatnom uključivanja žena u sve društvene i političke procese u gradu Prijedoru. Polje djelovanja je široko, i shodno profesionalnim i stručnim kompetencijama žena koje će činiti ovu Organizaciju nastojati ćemo uticati na snažnije učešće žena kako u političkom aktivizmu, tako i u svim drugim aspektima života i rada – istakla je Kunićeva.
Dalibor Grabež, predsjednik Potkozarskog narodnog pokreta, izrazio je zadovoljstvo uspješno završenom Izbornom skupštinom Organizacije žena. U proteklom periodu žene su aktivno učestvovale u radu Potkozarskog narodnog pokreta dajući svoj puni doprinos osnivanju, rastu i razvoju, kao i u brojnim realizovanim aktivnostima u proteklom periodu.
Da je program PNP usmjeren na razvoj, i unapređenje svih segmenata života i rada naših građana kao i snažnijem učešću žena u procesima odlučivanja i političkog djelovanja govori činjenica da se na listi PNP-a za Narodnu Skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici 1 nalazi ukupno 6 žena, istakao je Grabež.