Vlada RS se na današnjoj sjednici upoznala i prihvatila Informaciju o inicijativi JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor za pokretanje aktivnosti za realizaciju projekta „Modernizacija JZU Bolnice „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnja novog objekta za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme“.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa navedenom inicijativom, te je zadužila Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor da izradi Idejni projekat za ovaj projekat, piše Srpskainfo.

Inače bolnica Doktor Mladen Stojanović izgrađena je 1985. godine, a do sada nije bilo značajnijih ulaganja u obnovu njenog centralnog objekta, već uglavnom u održavanje.