U proteklih dva, odnosno četiri dana, iznad naših krajeva su pale obilne kiše. U padavinama prednjači Prijedor sa 146,1 l/m² kiše, zatim oblast Kozare i Potkozarja sa 133,4 l/m², te Novi Grad sa 130,8 l/m². Cijeli zapadni, sjeverozapadni dio Srpske do Doboja imao je količinu padavina iznad prosjeka za novembar. Za Prijedor je to bilo 225% od prosjeka, a u poslednjem prodoru u drugoj dekadi novembra 185%. Od 17. do 20. je u Prijedoru palo 146 l/m², a prosjek za mjesec novembar je 81,6 l/m².

Hercegovina je primila oko sto litara ali to nije ekstremna količina za taj region. Sinoptička situacija prethodnih pet do šest dana bila je u znaku duboke visinske doline u zapadnom Mediteranu kada je iznad Jadrana i Balkana vladalo jako jugozapadno strujanje. U takvim situacijama u naše krajeve dolazi vlažan i dosta nestabilan vazduh, donoseći obilne padavine. Prvi poremećaj uz izraženi frontalni sistem koji se prenosio u jugozapadnoj struji odigrao se 16. novembra 2022. On je sjeveru donio obilne padavine, kao i Hercegovini, što je manje stresno, budući da tamo već dugo traje suša. U Novom Gradu je palo najviše kiše 47,3 l/m². Nakon tog prvog prodora, mali predah od padavina, da bi novi ciklon 18. i 19. donio nove obilne padavine.

Ciklogeneza se odigrala na Jadranu a njen centar je u narednih 24. časa prešao na kopno Balkana. Toplo more Mediterana uz priliv hladnijeg vazduha preko kopna Francuske i dolinom rijeke Rone, uslovio je novu ciklogenezu u Ligurijskom moru. Taj ciklon je u jugozapadnoj struji donio dva talasa kišnih oblaka sa izraženom nestabilnošću prvo prioblanim krajevima Jadrana a zatim i kopnu. I naši krajevi su bili zahvaćeni, tako da u dva dana ponovo sjeverozapad i zapad dobijaju ekstremen padavine. Na slici koja slijedi dajemo grafički pregled količine padavina:

U padavinama prednjači Prijedor sa 146,1 l/m² kiše, zatim oblast Kozare i Potkozarja sa 133,4 l/m² , te Novog Grada sa 130,8 l/m². Hercegovina je primila oko sto litara ali to nije ekstremna količina za taj region. Da bi mogli dobiti pravu sliku o količini padavina, dajemo prikaz ukupne količine kiše do sad u novembru i prosječne vrijednosti padavina za novembar mjesec:

Cijeli zapadni, sjeverozapadni dio Srpske do Doboja imao je količinu padavina iznad prosjeka za novembar. Za Prijedor je to bilo 225% od prosjeka, a u poslednjem prodoru u drugoj dekadi novembra 185%. Od 17. do 20. je u Prijedoru palo 146 l/m², a prosjek za mjesec novembar je 81,6 l/m². U noći između 19. i 20. novembra u planinama, posebno na zapadu palo je i malo snijega. U Driniću je zabilježeno 2cm snijega. Tabela koja slijedi prikazuje ukupnu količinu padavina na meteorološkim stanicama RHMZ Republike Srpske u novembru do današnjeg dana 20.novembra 2022.

Izvještaj: RHMZ Banja Luka