Na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije koja je danas održana u Gradskoj upravi Prijedor gradonačelnik Slobodan Javor i šef Odsjeka za civilnu zaštitu Miroslav Krneta upoznali su članove Štaba sa instrukcijom Republičke uprave civilne zaštite broj: 25.01-815-6/23 od 13.1.2023. godine vezi sa najavom Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske koja se odnosi na mogućnost velike količine padavina.

Na sjednici su definisani sljedeći zaključci:

1. Javno komunalno preduzeće “Komunalne usluge” i preduzeće “Vodovod” obavezuju se da odmah pristupe čišćenju šahtova i kanala za površinsku odvodnju atmosferskih voda i rade na otklanjanju do sada identifikovanih uskih grla za oticanje ovih voda;

2. Obavezuje se Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove da preko odabranog izvođača u toku dana izvrši pripremu i punjenje 1.000 vreća sa pijeskom koje će se u slučaju potrebe distribuirati ugroženim domaćinstvima;

3. Takođe, pomenuto Odjeljenje u saradnji sa javnim preduzećima zadužuje se da izvrši pripremu građevinske mehanizacije i uspostavi stalno dežurstvo u sjedištima preduzeća kako bi se na vrijeme moglo djelovati na kritičnim tačkama;

4. Nalaže se svim subjektima zaštite da se stave u pripravnost kako bi po potrebi i na osnovu naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije mogli pristupiti izvršavanju mjera zaštite i spasavanja na području grada Prijedora.

Odsjek za civilnu zaštitu će koordinisati rad i pripreme svih subjekata zaštite i po potrebi informisati Gradski štab za vanredne situacije i Republičku upravu civilne zaštite.

                                                                       Kabinet gradonačelnika