Poštovani čitaoci portala infoprijedor.ba odlučili smo vam predstaviti mogućnosti koje vam nudi vaš mobilni telefon a da to vjerovatno niste znali. Naime, riječ je o ranom upozorenju na zemljotres. Takođe, par rečenica smo posvetili savjetima i načinima prevencije. Svaki Prijedorčanin (ali i ostali stanovnici iz prijedorske i okolnih regija) bi trebao da se maksimalno posvete prevenciji posljedica eventualno jačih zemljotresa, obzirom da živimo u relativno trusnom kraju. Naravno, prvo i osnovno jeste da zemljotres sam po sebi ne ubija nego starost, neodržavanje, neadekvatne prepravke i loša gradnja stambeno-poslovnih i drugih objekata u kojima živimo i radimo. Na to, kao pojedinci, uglavnom ne možemo uticati ali možemo usvojiti neke savjete i pravila kako i u slučaju ekstremnog scenarija pomoći sebi i izbjeći tragičan ishod.

Servisi koji vas obavještavaju o zemljotresu koji se upravo dogodio

– od ovakvih servisa izdvojili bismo dvije aplikacije koje sebi možete instalirati iz Google Play Store (Play prodavnica): 1. LastQuake; 2. Earthquake Network. U nastavku ćemo vam opisati instalaciju i podešavanje zvučnog upozorenja (obavještenja) na prvonavedenoj aplikaciji:

Valja napomenuti da su ovakve aplikacije korisne u slučaju zemljotresa koji će svojim epicentrom biti 50+ kilometara dalje od vaše trenutne lokacije. Kao što znamo oslobođena energija iz hipocentra se širi radijalno u svim smjerovima. Kada je u pitanju Android, ova platforma ima inovativan sistem koji je u upotrebu ušao još 2020. godine. Sistem kompanije Google, pod nazivom ShakeAlert, kreiran u saradnji s američkim Geološkim zavodom. Možete ga aktivirati odlaskom u podešavanja telefona, gdje ćete odabrati lokaciju, potom usluge lokacije i na kraju opciju “Upozorenja o potresu”. Ukoliko već nije aktivirana, označite je kao aktivnu.

Podrhtavanje – energija prvo stiže u tačku iznad trusa (zavisno od vrste i dubine zemljotresa, postoje odstupanja kod širih rasjeda*) jer je ta tačka najbliža a zatim kilometar po kilometar dalje od epicentra (odnoso kontakta slojeva – rasjeda*). Kako se energija oslobađa tako i slabi jačina podrhtavanja pa će najjače podrhtavanje biti u epicentru a svakim kilometrom dalje će biti slabije magnitude.

Podnaslov Savjeti kako se zaštiti u toku jakog zemljotresa Savjeti RUCZ Republike Srpske

PRIJE ZEMLJOTRESA

– Saznajte rizičnost područja u kome živite.

– Uvježbajte postupanje u slučaju zemljotresa.

– Pripremite se za naknadne udare i pojave.

– Velike, teške, lomljive predmete držite na nižim policama.

– Velike aparate, bojlere i police dobro pričvrstite za zid.

– Učvrstite plafonske svjetiljke.

– Popravite loše elektro-instalacije i pukotine u zidovima.

– Odmaknite krevete od prozora, ne vješajte slike i ogledala iznad kreveta.

– Baterijsku lampu i cipele držite pored kreveta.

– Izaberite sigurna mjesta u svakoj prostoriji u vašem domu. Sigurno mjesto može da bude ispod stola ili uz unutrašnji zid, dalje od prozora i visokog namještaja.

– Ako živite u seizmički aktivnom području, pripremite zalihe osnovnih potrepština.

– Zemljotres je zastrašujuća pojava, posebno za djecu, zato razgovarajte o zemljotresu sa članovima vaše porodice.

– Upoznajte se sa svim mogućim izlazima u vašoj kući ili na radnom mjestu koje možete iskoristiti u vanrednim situacijama.

– Zaštitite svoju imovinu.

– Hemikalije, pesticide i zapaljive proizvode držite u zatvorenim ormarima, sa dodatnom bravom i na najnižim policama.

– Ugradite gibljive priključke da biste izbjegli isticanje gasa ili vode.

– Poštujte seizmičke standarde kod izgradnje.

U TOKU ZEMLJOTRESA

– Spustite se, pokrijte i držite. Čučnite na sigurnom mjestu (ispod čvrstog stola ili kleknite uz unutrašnji zid); pokrijte glavu dok zemljotres traje.

– Ukoliko se nalazite u krevetu, ostanite u njemu**, a glavu zaštitite jastukom.

– Ako ste u zatvorenom, ostanite unutra. Ako ste napolju, ostanite na otvorenom.

– Ako se nalazite u priobalnom području, krećite se ka višim oblastima.

– Ukoliko se nalazite u planinskom području ili u blizini nestabilnih nagiba, pazite na stijene koje padaju i ostala rušenja koja može izazvati zemljotres.

– Odmaknite se od zgrada, uličnih svjetiljki, žica.

– Na mjestima u kojima je mnogo ljudi ne žurite ka izlazu, sklonite se.

– U visokim zgradama ostanite na spratu na kome ste se zatekli, ne koristite lift niti stepenice.

– Očekujte aktiviranje alarma.

– U vožnji se ne zaustavljajte ispod mostova, elektro-vodova. Stanite što prije, ostanite u vozilu.

– Ukoliko ste u invalidskim kolicima, potražite neki zaklon ako je moguće, zaključajte točkove i glavu zaštitite rukama.

– Držite se dalje od prozora.

– Pazite se predmeta koji vise sa zidova, nestabilnog namještaja.

– Očekujte naknadno podrhtavanje tla.

NAKON ZEMLJOTRESA

– Ostanite na sigurnom mjestu dok podrhtavanje ne prestane, onda provjerite da li ste ozlijeđeni.

– Nakon što ste se pobrinuli o sebi, pomozite povrijeđenim ili zatrpanim osobama.

– Krećite se pažljivo i pazite na stvari koje su pale ili se slomile, stvarajući opasnost. Budite spremni na nova podrhtavanja, koja često prati jači zemljotres.

– Ukoliko, nakon što podrhtavanje prestane, morate napustiti objekat u kome se nalazite, koristite stepenice, nikako lift.

– Ako ste se prilikom zemljotresa zatekli na otvorenom, ostanite tako. Držite se na udaljenosti od zgrada, drveća, ulične rasvjete i elektro vodova.

Ako ste u kući, kada podrhtavanje prestane, obucite duge pantalone, košulju sa dugim rukavima, jače cipele i radne rukavice.

– Ukoliko je došlo do manjeg požara ugasite ga.

– Smanjite opasnost od izbijanja većeg požara.

– Ukoliko je došlo do prosipanja materija kao što su medicinske materije, benzin ili neke zapaljive tečnosti odmah ih pažljivo očistite.

– Oprezno otvarajte vrata na ormarima.

– Provjerite kakva su oštećenja nastala na vašoj kući. Ukoliko smatrate da vaša kuća, usljed oštećenja, nije dovoljno sigurna da bi se u njoj bezbjedno boravilo napustite kuću sa svim ostalim članovima vaše porodice.

– Pomozite komšijama kojima je potrebna posebna pomoć. Starijim ljudima i invalidima može biti potrebna dodatna pomoć. Ljudima koji se brinu o njima ili onima koji imaju veći broj članova porodice može biti potrebna dodatna pomoć u vanrednim situacijama.

– Uključite mali radio prijemnik (koji se napaja putem baterija) da biste čuli najnovije informacije o nastaloj situaciji kao i uputstva šta treba raditi.

– Pazite na srušene elektro vodove ili oštećene plinske cijevi i držite se van jako pogođenih područja.

– Ostanite izvan oštećenih zgrada i objekata.

– Ako ste u mogućnosti fotografišite kuću spolja i iznutra da biste mogli nadoknaditi štetu, ukoliko ste platili osiguranje.

– Kada ulazite u neki objekat, nakon zemljotresa, budite izuzetno oprezni.

– Telefon koristite samo da biste prijavili slučajeve kada je ugrožen nečiji život. Na slikovnim primjerima možete viditi preporučena (klasična) mjesta za zaklon u objektima.

U Japanu više podučavaju stanovništvo o tzv Trouglu života. Isti princip zaklona možete viditi na primjerima ispod. Kada je u pitanju ostanak u krevetu za vrijeme jakog zemljotresa, iz posljednjih primjera u Turskoj vidili smo da su ti ljudi nastradali, upravo jer su ostali u krevetu. Taj princip je diskutabilan, mnogi preporučuju upravo traougao života, to jest, spuštanje pokraj kreveta jer bi u slučaju pada stropa isti poklopio krevet a prostor trougla života bi ostao zaštićen krevetom.

Kakve su seizmičke odlike našeg podneblja? Na mapi ispod možete viditi seizmičke odlike našeg podneblja a na drugoj su prikazani svi registrovani zemljotresi od 1960. godine.

Svi registrovani zemljotresi od 1960. godine.

Glavno i osnovno, tokom zemljotresa ne smije biti panike, koja zapravo najviše smanjuje mogućnost preživljavanja takvih okolnosti.

Pripremio prognostičar portala: Kristijan Vujčić