S obzirom na ugled i karijeru profesora Steve Dalmacije, ostaje nam samo da priupitamo Prijedorčane kakve još legende o nazivu svog grada znaju…

Stevo Dalmacija, profesor srpskog jezika i književnosti, pisao je u časopisu „Jezik“ iz 1975. godine o porijeklu naziva ovog grada.

– Porijeklo imena Prijedor donekle objašnjavaju legende. Ima ih nekoliko o postanku ovoga grada. Jedna od njih bila bi, ukratko, ova: Sana je nekada proticala zapadnom stranom Prijedorskog polja, ispod samih Hambarina. S vremenom je ona promijenila svoj tok, prodrla je poljem sjeveroistočnije. (Znači, imamo prodiranje rijeke Sane, a ne Bereka, vještačkog kanala, koji opasuje najstariji dio grada.)

Dio zemljišta kroz koji je prodrla rijeka Sana nazvan je kasnije Prijedor. Mnogo godina poslije i naselje koje se razvilo na tome terenu dobilo je ime Prijedor. Isušeni dio Prijedorskog polja, s lijeve strane rijeke Sane, pa sve do pod brdo (do Hambarina), naziva se Suhi Prijedor, a teren s desne strane rijeke Sane, koji je močvaran, naziva se Mokri Prijedor“, piše profesor Dalmacija časopisu „Jezik“ iz 1975. godine. Dakle, današnji grad razvijao se na pretežno močvarnom području, nastao je od davno zaboravljenog glagola prodrijeti u čijoj se osnovi nalazi riječ prodor, zbog čega se i zemljišta u kakvim udolinama nazivaju prijedori.

Aloonline