Gradski štab za vanredne situacije je na 6. sjednici održanoj 23. maja 2023. godine donio sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1.Na području grada Prijedora trenutno nema lica sa pozitivnim PSR testom na virus korona. Do sada se 3122 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 174 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 7 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 20.616 lica. Do sada je prvom dozom vakcine vakcinisano 18.579 građana, drugom dozom 17.924, trećom dozom 5.686 i četvrtom 195 građana;
2.Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora profesionalno su izvršavali zadatke i sprovodili mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
Vlada Republike Srpske na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije donijela je na sjednici od 18.05.2023. godine Uredbu o prestanku važenja Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (Sl.glasnik RS ” broj 46/23) i Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu izvršenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, (Sužbeni glasnik RS ” broj 46/23).
Naredbe, zaduženja i preporuke

  1. Prestaje da važi zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije grada Prijedor o proglašenju vanredne situacije na području grada Prijedora uzrokovane pojavom zaraznog obolenja Kovid 19 donesen u martu 2020. godine.
  2. Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02- sl-6 /23
Datum: 23.05.2023. godine

KOMANDANT
Slobodan Javor