Dr Siniša Mutić, spec. otorinolaringologije subspec. fonijatrije

“Pacijenti u lјetnom periodu često imaju upale spolјašnjeg uha, a to se liječi antibiotskom terapijom. Bitna je i toaleta i lokalna terapija. Takođe imaju probleme zbog neproporcionalne upotrebe klima-uređaja. Nos je filter, koji moramo da čuvamo. Nemamo mogućnosti da se adaptiramo na tako brze promjene temperature koje vještački pravimo”, rekao je za “Kozarski vjesnik” dr Siniša Mutić, spec. otorinolaringologije subspec. fonijatrije.

Zbog kojih problema vam se najčešće obraćaju pacijenti?

U lјetnim mjesecima, to su najčešće problemi bolova u uhu, oslablјenog sluha, sekrecije iz uha i sve ostalo. To je povezano i sa povišenom temperaturom, povećanim vodenim aktivnostima, raskvašavanjem kože zvukovoda i  nemedicinskim rukovanjem kožom zvukovoda. Važna je pravilna upotreba  klima-uređaja. Naime, ako smo u prostoriji u kojoj namjestimo temperaturu vazduha na 20 stepeni Celzijusovih i u slјedećem trenutku izlazimo na 35 stepeni, to nikako nije dobro. Nosna sluznica i naš organizam ne mogu da se adaptiraju na tako brze promjene, pa nastaju poremećaji u funkcionisanju sluznice. Povećana je količina bakterija i virusa koji dolaze iz nefiltriranog vazduha, koji mogu da utiču na pojavu češćih sinusitisa odnosno rinosinusitisa kako ih danas vodimo.

Da li vam se pacijenti često obraćaju zbog alergija?

Alergeni mogu da budu cjelogodišnji i sezonski. Ovo je sezona kad najviše imamo pacijenata koji su alergični na ambroziju. Većina njih sama sebe liječi i znaju da su alergični, međutim, postoje tu i neke druge stvari na koje treba da obrate pažnju, tako da preporučujem i lјekarski pregled ko god ima problema sa ambrozijom.

Koliko korištenje savremene tehnologije, naročito kod mladih, dovodi do ošetećenja sluha? Znamo da neki satima drže slušalice u ušima.

Pored drugih razloga zbog kojih može da se ošteti sluh, on može da se ošteti i bukom. Sve u zavisnosti od toga koliki je intenzitet buke koja se projektuje na slušne ćelije. Najčešće se to u početku karakteriše zujanjem u uhu, to je prvi simptom, dok ne primijete da je došlo do oštećenja sluha i da bude konkretnog gubitka sluha u nekom govornom području i smanjene razumlјivosti u komunikaciji s drugim lјudima. Potrebna je dugotrajnija izloženost buci da dođe do oštećenja sluha, ali svakako je preporuka da se takvi uređaji što manje koriste.

U Specijalističkom centru “Dr Predojević”, u ORL ambulanti obavlјate osnovni ORL pregled. U skorije vrijeme trebalo bi da se primjenjuju i druge dijagnostičke metode. Koje su osnovne dijagnostičke metode u otorinolaringologiji?

Jedna od osnovnih je timpanometrija, (snimanje funkcionalnosti srednjeg uha) i audiometrija (snimanje funkcionalnosti unutrašnjeg uha odnosno slušne funkcije svakog pacijenta). Timpanometrija nam je bitnija i popularnija u dječijoj populaciji, zbog svih onih skrivenih obolјenja, čestih upala srednjeg uha i same osnovne funkcije srednjeg uha. To u prošlosti nismo bili u mogućnosti da otkrijemo i zato sad imamo veliki broj odraslih pacijenata sa hroničnim upalama srednjeg uha, tako da im je teško pomoći i operativnim zahvatima. Međutim, ovom dijagnostičkom metodom možemo pravovremeno da reagujemo i da spriječimo neke upale u starijem i mladom životnom dobu. Audiometrijom ispitujemo funkciju sluha, takođe koristimo i osnovne metode. Očekujemo da ćemo uskoro imati aparat za mjerenje vestibularnog nerva i same ravnoteže. Znamo da su poremećaji ravnoteže jedan od najkompleksnijih sistema na kojem počiva lјudski organizam, a uskoro ćemo, zahvalјujući onome što ćemo ovdje raditi, moći da ispitamo i funkciju vestibularnog sistema.

Koji se pregledi najčešće obavlјaju?

U medicinskoj praksi danas su moderni endoskopski, odnosno unutrašnji pregledi. Otorinolaringologija bavi se pregledom i dijagnostikom uha, grla i nosa, a sve su to šuplјine lјudskog tijela koje je teško dijagnostikovati klasičnim ORL pregledom, tako da se endoskopija nametnula u modernoj medicini. Postojala je rigidna endoskopija, ali uskoro ćemo u Specijalističkom centru “Dr Predojević” moći da uradimo fleksibilnu endoskopiju gornjeg aerodigestivnog trakta. To je pregled nosne šuplјine i prostora iza nosa odnosno gornjeg, srednjeg i donjeg sprata ždrijela, i laringsa. Sve će to biti popraćeno video-dokumentacijom i svim ostalim, tako da je to nešto novo što ćemo imati, ali već duže vrijeme je dostupno u svijetu, praktično nešto od normalnih pregleda koje praktikuju u drugim zemlјama.

Šta mogu građani da učine na prevenciji odnosno očuvanju svog zdravlјa kad je riječ o otorinolaringologiji?

Generalno otorinolaringologija se bavi očuvanjem čula. Sluh, ravnoteža, miris, ukus, gutanje, disanje to su sve osnovni parametri koje lјudi imaju i potrebni su im da bi funkcionisali. Mirisom da namirišu hranu, ukusom da osjećaju ukus hrane, sluhom da učestvuju u svakodnevnoj komunikaciji, a o govoru da ne pričamo. Ako građani primijete bilo kakve poremećaje ili bilo šta drugo, važno je da na vrijeme potraže stručnu pomoć.

Kozarski