Predstavnici UNDP i konsultanti na projektu PIPLS – Upravljanje imovinom danas su bili u posjetu Gradskoj upravi Prijedor gdje je održan sastanak sa gradonačelnikom i sa Radnom grupom. Sastanak je održan s ciljem da se sagleda sta je do sada urađeno na projektu i da se definišu određene aktivnosti za ubuduće. Između ostalog, dogovoreni su koraci u cilju uspostavljanja registra imovine i adekvatnog načina upravljanja imovinom.