Srpska pravoslavna crkva (SPC) sutra će proslaviti Svetog mučenika Stefana Dečanskog – Mratindan.

Sveti mučenik Stefan Dečanski, kralj srpski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana. Po naređenju neobaviještenog oca bio je oslijepljen, a po naređenju lakomislenog sina, u starosti udavljen. Pri oslijepljenju javio mu se Sveti Nikola u hramu na Ovčem polju i obećao mu da će mu vratiti vid.

Pet godina proveo je Sveti Stefan u Carigradu kao zatočenik u manastiru Svedržitelja (Pantokratora). Svojom mudrošću i trpeljivošću, podvigom i blagodušnošću izazivao je divljenje i monaha i cijelog Carigrada.

Kada je prošlo pet godina Sveti Nikola čudotvorno je vratio vid kralju Stefanu, koji je odmah, iz zahvalnosti sagradio hram Visoki Dečani, jednu od najljepših građevina vizantijske umetnosti i srednjovjekovne arhitekture na tlu srpske države.

Svoj vijek proživio je Sveti Stefan kao pravednik i mučenik i tako ga i skončao 1336. godine. Sa Svetim Savom i svetim knezom Lazarom, Sveti Stefan čini trojstvo najmudrijih, najpožrtvovanijih i najblagorodnijih ličnosti i svetitelja koje je dao srpski narod.

Običaji

Ovaj dan je zavjetni svih koji boluju od očnih bolesti. Od vajkada se koristila izreka “Sveti Mrata, sneg na vrata“. Po verovanju Mratindan predskazuje kakva zima nas očekuje. Ako bude vedar i sunčan dan, očekuje nas oštra zima a ako je maglovit zima će biti promjenljiva.

U narodu se i danas čuje – Sveti Mrata, snijeg na vrata, kojom je označen početak hladnog i snježnog perioda godine.

Prema narodnom vjerovanju Sveti Mrata je zaštitnik vukova i sutra ih saziva i određuje koliko ovaca kojem domaćinu smiju da pojedu tokom zime pa se na sutrašnji dan ovce i stoka ne izvode iz torova i štala.

Na Mratindan ništa se ne daje iz kuće, ne prede se vuna niti se šta pere. Takođe na ovaj dan ne bi trebali da rade obućari i krojači.

U nekim krajevima Srbije domaćin preuzima sve kućne poslove na sebe kako bi porodica imala dobru godinu. Ako odbije da to uradi godina će im biti loša.