U Tuzli, juče i danas održan seminar u okviru PIPLS projekta – Upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave.

Cilj ovog dvodnevnog seminara jeste kreiranje i usvajanje Plana upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave. Plan bi trebao da obuhvati izradu registra imovine, kako bi se moglo sagledati s kojim imovinom Grad raspolaže, te ko je i na koji način zadužen i odgovoran za upravljanje i evidenciju imovine Grada.
Plan upravljanja imovinom značajan je za efikasno korištenje resurse, identifikaciju i upravljanje rizicima povezanim sa imovinom, optimizaciju vrijednosti imovine. Kroz pažljivoi planiranje i upravljanje imovinom, jedinice lokalne samouprave mogu stvarati prostor za javne usluge, podržavati lokalne inicijative i na taj način pridonositi zajednici.
Projekat je podržan od strane UNDP, a ispred Gradske uprave Prijedor prisustvovali su članovi Tima za upravljanje imovinom – Maja Kunić, Zinajda Hosić i Mladen Martić.

prijedorgrad.org