RADNICI “ARSELOR MITALA PRIJEDOR” ODŽRALI JEDNOČASOVNI ŠTRAJK UPOZORENJA

0

Radnici “Arselor Mitala Prijedor” danas su održali jednočasovni štrajk upozorenja, jer, kako kažu, uprava preduzeća nije ispunila njihov zahtjev da se zaposlenima isplati po 1.100 KM, kao vid podrške za prevazilaženje posljedica inflacije.

Štrajk je normalan i zakonit vid radničke borbe kojom se želi još jednom pozvati rukovodstvo “Arselor Mitala” da pokaže razumijevanje za težak položaj radnika, poručeno je iz Sidikalne organizacaije ove kompanije.

– Inflacija je, po zvaničnim podacima, preko 16%. Ali ni to ne oslikava najbolje trenutno stanje, jer su neke osnovne životne namirnice poskupile i za 50%. To je bio okidač da počenmo razgovore za poslodavcem. Pregovori su vođeni preko tri mjeseca. Nažalost, i oni posljednji, vođeni juče sa predsjednikom Upravnog odbora, nisu dali rezultata. I bili smo primorani na ovaj korak – rekao je Dario Antonić, predsjednik Sindikalne ordanizacije “Arselor Mitala Prijedor”.

On je pojasnio da je cilj da se ovom isplatom pokrije dio štete koju je stvorila inflacija, budući da ne mogu očekivati novo povećanje plate u ovoj godini.

– Protekle godine smo imali pregovore u kojima smo unaprijed dogovorili platu za 2022. Ne znajući šta nas čeka u vezi sa infalcijom, koju su izazvala sva ova dešavanja u svijetu. Poslodavac smatra da je stav kompanije da nema naknadnih pregovora o plati za ovu godinu. I ovo je naš prijedlog, da kroz jednokratne isplate pokušamo ublažiti posljedice inflacije – naveo je Antonić.

Iz uprave “Arselor Mitala Prijedor” nisu željeli da komentarišu današnji štrajk, rekavši da pregovori sindikata i menaždmenta kompanije još uvijek traju.

Radnicima “Arselor Mitala” podršku je pružio i Sindikat metalaca i rudara Republike Srpske.

– Sama činjenica da se radnici u realnom sektoru, i pored redovnih plata, moraju i na ovaj način boriti za svoja primanja, govori da inflacija uzima svoj danak. Smatram da je ovo jedan od organizovanijih sindikata, te da će uz podršku radnika i Sindikata metalca i rudara uspjeti da ostvare svoj cilj i da će pregovori dati rezultate – izjavio je Saša Kukolj, predsjednik Sindikata metalaca i rudara RS.

 Jednočasovne obustave rada održavaće se u narednim danima, a na kraju će skupština sindikata donijeti odluku o daljim koracima, saopšteno je iz Sindikalne organizacije “Arselor Mitala”.

Kozarski

Set novih zakona u zdravstvu: Trudnicama PUNA NAKNADA, radnicima dan za pregled

0

Trudnice kojima doktor preporuči čuvanje trudnoće imaće pravo na isplatu naknade plate u punom iznosu. Takođe, one trudnice kojima to bude potrebno imaće mogućnost neinvazivnog prenatalnog testa, čije će troškove snositi Fond zdravstvenog osiguranja.

Nakon neuspjela dva pokušaja, parovi će treći pokušaj vantjelesne oplodnje o trošku osiguranja moći da urade i negdje izvan Republike Srpske.

Ovo su novine iz Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS koji stupa na snagu 29. septembra. Ranije su na snagu stupili Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama. Ova tri zakona međusobno se upotpunjuju i zajedno čine paket novih zakona u zdravstvu.

Nova prava iz Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS biće dodatno regulisana i pojašnjenja podzakonskim aktima.

Proširen obim prava

Zakonom o obaveznom osiguranju proširen je obim prava koji se odnosi na osnov za obračun naknade plate u slučaju privremene spriječenosti za rad osiguranika koji je obolio od maligne bolesti, kao i osiguranika čije je dijete oboljelo od maligne bolesti. Osnov za obračun plate u ovim slučajevima povećan je sa 70 na 100 odsto. Istim obim prava predložen je i za trudnice prilikom bolničkog liječenja i dobrovoljne davaoce tkiva, organa i ćelija. Za vrijeme privremene spriječenosti za rad obezbjeđuje se naknada plate osiguraniku u radnom odnosu i naknada osiguraniku koji obavlja privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost. Do sada je ovo pravo imao samo zaposleni radnik kod samostalnog preduzetnika.

Prihvaćen je prijedlog Univerzitetskog kliničkog centra RS da se osiguranik koji je na bolovanju do 30 dana, ali i više, javlja porodičnom doktoru svakih 15 dana.

Jedan od razloga za donošenje novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju je i oslobađanje obaveze plaćanja participacije za svu djecu uzrasta do 18 godina, što predstavlja i usklađivanje sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ali i sa Konvencijom o pravima djeteta. Plaćanja participacije oslobođeni su i oboljeli od rijetkih bolesti.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS kažu da je prilikom izrade konačnog teksta prijedloga zakona u obzir uzeto jako puno prijedloga i zahtjeva i organizacija i udruženja koji su učestvovali u stručnoj raspravi o ovom zakonu.

ministar Alen Šeranić

– Na osnovu takvih sugestija značajno su proširena upravo prava u vezi s bolničkom zdravstvenom zaštitom, pa tako pravo na pratnju druge osobe na bolničkom liječenju, pored djece do 15 godina kod kojih postoji medicinska indikacija, imaju i djeca do 18 godina. Ovo pravo imaju i stariji od 18 godina kojima je utvrđena potpuna poslovna nesposobnost ili nad kojima je produženo roditeljsko pravo – rekao je ministar Šeranić.

Preventivni pregledi

U skladu sa proširenjem prava djeci do 18 godina, proširena su i prava iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite, pa je tako pokretni ortodontski aparat dostupan djeci do 18 godina, odnosno taj trošak će da finansira Fond zdravstvenog osiguranja.

Značajne novine donosi i novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je usvojen u junu, gdje je poseban dio posvećen pravima i obavezama pacijenata – uređen je širi obim prava građana i pacijenata prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Tako je poslodavac dužan da radniku obezbijedi jedan plaćen slobodan radni dan za preventivne preglede. Propisano je pravo građanina na uvid u listu čekanja.

Definisano je pravo pacijenta na slobodan izbor zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srpske, na drugo stručno mišljenje, na informaciju, na pristanak, ali i odbijanje zdravstvene usluge, na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju i troškove liječenja. Definisano je formiranje novih epidemioloških jedinica u domovima zdravlja transformisanjem postojećih higijensko-epidemioloških službi u multidisciplinarne centre za promociju zdravlja i prevenciju bolesti, te pružanje usluga liječenja u kućnim uslovima putem sestrinstva u zajednici.

– Takođe, odredbama novog Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama utvrđena je primjena rješenja koja omogućavaju digitalizaciju pružanja zdravstvenih usluga i osnova je za korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u budućem razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske – kažu u Ministarstvu zdravlja.

Prethodni Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS donesen je 1999. godine i pretrpio je brojne izmjene.

ŠTA NIJE PLAĆENO?

Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, između ostalog, ne finansira se zdravstvena usluga detoksikacije kod akutnog korišćenja alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ne finansiraju se kozmetičke hirurške procedure kojima je cilj poboljšanje spoljašnjeg izgleda bez uspostavljanja i vraćanja tjelesne funkcije. Fond zdravstvenog osiguranja ne pokriva troškove hirurških estetskih korekcija organa i dijelova tijela, osim za korekcije urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje, estetske rekonstrukcije dojke nakon izvršene mastektomije jedne ili obje dojke i estetske korekcije dojke nakon mastektomije druge dojke i estetske korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i dijelova tijela. Fond takođe ne pokriva troškove prekida trudnoće iz nemedicinskih razloga, kao i imunizacije koje su vezane za privatni boravak ili za obavljanje određenog posla u inostranstvu.

Srpskainfo

Grad Prijedor podržao mjere pronatalitetne politike

0
Monja Kasalović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora

Grad Prijedor finansira troškove četvrtog i svakog narednog pokušaja potpomognute oplodnje sredstvima u visini od 5.500 KM, izjavila je danas načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora Monja Kasalović.

“Ove godine smo u budžetu izdvojili 66.000 KM za ovu mjeru pronatalitetne politike, ali zbog povećanog broja zahtjeva, kojih je ove godine bilo 22, rebalansom budžeta smo taj iznos povećali na 121.000 KM”, rekla je Kasalovićeva novinarima.
Ona je navela da je ove godine bilo gotovo dvostruko više zahtjeva nego prošle godine, da su do sada svi zahtjevi pozitivno riješeni i da je ovu pomoć moguće dobiti jednom godišnje.
“Neki su uspjeli proširiti porodicu nakon četvrtog, petog ili šestog pokušaja. Imali smo 30 odsto onih koji uspjeli nakon naše podrške”, dodala je Kasalovićeva.
Ona je podsjetila da pravo na podršku iz gradskog budžeta za ovu namjenu imaju žene do 42 godine starosti sa prebivalištem u Prijedoru kojima je tri pokušaja sufinansirao Fond zdravstvene zaštite Republike Srpske.

prijedorgrad.org

Legalizujete objekat u RS? Ministarstvo objavilo obrazac koji treba da popunite

0

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske napravilo je obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata.

Ministarstvo je Savezu gradova i opština, ali i svim načelnicima gradova i opština te predsjednicima skupština svih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj uputilo obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata.

Ministar Srebrenka Golić kaže da je Ministarstvo ovim dodatno pojednostavilo postupak utvrđivanja legalnosti bespravno sagrađenih objekata.

“Kao što sam najavila u Narodnoj skupštini i na sastanku sa Predsjedništvom Saveza gradova i opština Republike Srpske, Ministarstvo je kreiralo obrazac zahtjeva koji je jedinstven za sve lokalne zajednice. Ovim će se znatno olakšati rad voditeljima postupka, što će omogućiti građanima da brže dobiju rješenje o legalnosti svojih objekata”.

Ona podsjeća da je nedavno usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji, omogućen potpuno besplatan postupak utvrđivanja legalnosti, koji je uz to, građane-vlasnike objekata koji su bespravno izgrađeni do 31. 12. 2013.godine, oslobodio prikupljanja dokumentacije i različitih saglasnosti.

“Očekujemo da će svi gradovi i opštine odmah po dobijanju ovog obrasca omogućiti građanima na svom području da podnesu zahtjev i konačno riješe svoj egzistencijalni problem”, kaže Golićeva.

Ovdje možete popuniti Obrazac zahtjeva za legalizaciju

Mondo

Strmoglavi pad cijena nafte u svijetu u BiH se jedva osjeti

0

Dok je vrijednost naftnih derivata na svjetskom tržištu na najnižem nivou od januara ove godine, u Bosni i Hercegovini su cijene dizela i benzina samo blago pale.

Naime, cijene nafte su nastavile pad, drugu sesiju zaredom, zbog straha od smanjenja tražnje za gorivom usljed očekivane globalne recesije izazvane povećanjem svjetskih kamatnih stopa i jačanjem američkog dolara, koji ograničava mogućnost kupovina nafte potrošačima koji posjeduju druge valute, pišu Nezavisne novine.

Evropska nafta brent za novembarsku isporuku (fjučers ugovori) pala je za 1,24 dolara ili za 1,44 odsto, na 84,91 dolar po barelu, prema posljednjim raspoloživim podacima s portala Oilprice.com, koji prati cijene na tržištu u realnom vremenu.

Fjučersi američke nafte WTI, takođe za isporuku u novembru, potonuli su za 1,32 dolara ili za 1,68 odsto, na 77,42 dolara za barel.

Cijene oba tipa nafte su se u petak sunovratile za oko pet procenata na najniži nivo od januara ove godine.

Na pitanja možemo li očekivati pojeftinjenje cijena goriva u narednom periodu u Republici Srpskoj zbog niskih cijena na svjetskom tržištu, od Dragana Trišića, predsjednika Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS, i pored mnogobrojnih poziva i poruka odgovor nismo dobili.

Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača “Reakcija” iz Banjaluke, smatra da naši prodavci ekstraprofitiraju iz ove situacije.

“Oni se pravdaju time da imaju velike zalihe i da dok njih ne potroše ne mogu smanjiti cijene dizela i benzina. Barel nafte je, ako se ne varam, trenutno oko 85 dolara, dok je nakon izbijanja sukoba u Ukrajini bio oko 140 dolara po barelu. Cijene nafte na našem tržištu su bile slične cijenama koje su sada, a vidi se kolika je razlika”, kazao je za “Nezavisne” Srdić.

S benzinskih pumpi širom BiH koje smo kontaktirali i pitali za cijene dizela i benzina vidjeli smo da je došlo do blagog pojeftinjenja naftnih derivata, te da se ne zna šta će biti u narednom periodu.

S jedne benzinske pumpe u Prijedoru su nam rekli da je gorivo u prethodnih mjesec dana pojeftinilo, te da i u narednom periodu očekuju da se taj trend nastavi.

“Cijena dizela je trenutno 3,07 KM po litri, dok benzin trenutno košta 2,64 KM”, kazao je radnik ove pumpe.

Prijedor
overcast clouds
20.8 ° C
20.8 °
20.8 °
71 %
0.9kmh
100 %
čet
21 °
pet
23 °
sub
25 °
ned
21 °
pon
23 °