Ministar Minić: Dobri postupci gradonačelnika, situacija u Prijedoru stabilna

0

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Prijedoru da je ovo ministarstvo u neposrednom kontaktu sa svim načelnicima u ovom dijelu Republike Srpske gdje postoji pojavu voda koje su van svojih tokova i da se dolaskom u Prijedor uvjerio da je u ovom gradu stanje stabilno.

– Građanima možemo da poručimo da se stanje smiruje, da kada pratimo hidrometeorološku prognozu i uzvodno sve ono što je bitno sa nas, možemo reći da je stanje stabilno. Mislim da je blagovremeno postupanje Gradske uprave i civilne zaštite, kao i Vlade Republike Srpske, te aktivnosti koje su rađene prije toga na riječnim vodotokovima, obalozaštitama, dovelo do toga da nismo imali veću ugroženost – izjavio je Minić novinarima nakon što je sa gradonačelnikom obišao područja koja se u Prijedoru zaplavljena izlijevanjem rijeka iz korita.

On je dodao da gradonačelnik dobro postupa, da je donio niz odluka te da je sve to doprinijelo da situacija u ovom gradu bude stabilna.
– Ono što je veoma bitno su aktivnosti Javne ustanove Vode Srpske i koje je provodila ovdje Gradska uprava može se vidjeti upravo ovdje na rijeci Miloševici. Imali smo mnogo više kiše i vode nego prošli put kada smo imali poplavu, a sada se to nije desilo jer je uklonjeno šiblje i povećan je kapacitet protočnosti i što su permanentne mjere koje ministarstvo i JU Vode Srpske rade diljem Republike Srpske – istakao je Minić.
On je dodao da se kada su u pitanju Vlada Republike Srpske i JU “Vode Srpske” radi baš ogroman posao, da su milionske investicije svake godine, ali da smo svjedoci koliko je došlo do poremećaja klime i svih klimatskih faktora, kakve imamo padavine.
– Neprestano se moramo boriti sa prirodom i moramo dati odgovor na ovakve situacije. Nus pojave kada krene smanjenje vodostaja je enormno povećanje podzemnih voda što se sada dešava ovdje u Tukovima i Gomjenici i moramo biti spremni da raznim mjerama, epidemiološkim, zdravstvenim i drugih mjerama reagujemo i u tim situacijama – rekao je Minić.
On je dodao i da je još uvijek rano da se govori o mogućnostima pomoći te da će to biti moguće kada se vode povuku i sagleda stvarna šteta koja je učinjena u poljoprivredi.
Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je da u naselju koje su, između ostalih posjetili, Vrbice i Topolik nema problema zahvaljujući upravo mjerama preduzetim početkom godine.

– Uklonjeno je šiblje i nisko rastinje i vidi se rezultat našeg rada. Trenutno imamo problema sa podzemnom vodama, rijeka Sana se povukla preko 20 centimetara, ali se u Gomjenici zbog pojave podzemnih voda, ona približila do područnog odjeljenja osnovne škole i zbog toga ćemo sutra morati da otkažemo nastavu – izjavio je Javor.
On je dodao je slična situacija i u naselju Tukovi i na tim mjestima se djelovalo preventivno tako što vatrogasci sa velikim pumpama pokušavajau preusmjeriti vodu koja nadolazi.
– Uzvodno, kako smo doznali od naših kolega, Sana je u znatnom padu, tako da očekujemo mirnu noć – zaključio je Javor.

prijedorgrad.org

Gradonačelnik Javor: Situacija je pod kontrolom

0
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor kao komandant Štaba za vanredne situacije se sa dežurnim ekipama nalazi na terenu i na mjestima na kojima se danas može pomoći građanima da se ova situacija sa nabujalim vodama ublaži.

On je potvrdio da je upravo završena akcija uklanjanja granja koje je voda nanijela i koje su se zaustavile na bedemima ispod gradskog mosta.

– Nove količine granja koje voda nosi dodatno su ugrozile most i zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovoj akciji jer smo na ovaj način uspjeli da oslobodimo most i povećamo propusnu moć vode – rekao je Javor za zvanični sajt grada.
On je dodao da je bitno da trenutno kiša ne pada i da je Sana u opadanju, a konkretno, uzvodno u Ključu je 22 cm u opadanju, a u Sanskom Mostu oko 10 centimetara.

– Trenutno imamo probleme u Gomjenici gdje su podzemne vode izašle na površinu, imamo zaplavljenih objekata i ekipe Civilne zaštite i vatrogasaca su na terenu gdje sa pumpama pokušavamo da dio te vode usmjerimo nazad u kanal prema Sani. Imamo dobru situaciju u Puharskoj i Raškovcu, gdje smo sinoć proveli noć i gdje je voda ugrozila pojedina domaćinstva i gdje smo intervenisali, kopali šljunak i pravili nasip – izjavio je Javor.
On je ocijenio da je za sada situacija pod kontrolom.

– Vidljivo je da smo ovoga puta uspjeli da odbranimo Vrbice i Topolik uspjeli smo, ono što smo na početku radili i očistili dio korita rijeke Miloševice u dužini od 3,2 kilometra i to je zasigurno dalo rezultata i nemamo većih problema u tim naseljima – rekao je Javor.
On je dodao da su trenutno problem klizišta u Ljubiji.
– Imamo četiri aktivna klizišta gdje smo morali izvršiti evakuaciju jedne porodice i trenutno su na terenu stručnjaci koji procjenjuju situaciju da li je bezbjedno za ostala domaćinstva da li su bezbjedna – rekao je Javor.
On je dodao da se sa terena prikupljaju svi relevantni podaci koji će nam pokazati koji će nam vrlo brzo pokazati pravu sliku koliko je objekta zaplavljeno, a u koliko je objekata voda ušla jer podzemne vode nadolaze u Gomjenici i u Tukovima i situacija se mijenja iz časa u čas.

prijedorgrad.org

SAOPŠTENJE Gradske uprave povodom nestanka električne energije u pojedinim dijelovima grada

0

Budući da se tokom prijepodneva došlo do nestanka električne energije u pojedinim dijelovima grada, Gradska urpava Prijedor je dobila informaciju iz preduzeća Elektroprenos BiH, odnosno Srđana Mazalice, rukovodioca Operativnog područja Banja Luka.
Njegovu izjavu prenosimo u cjelosti:
– Jutros u 8,21 minut došlo je do kvara na 20 kV dalekovodu Tukovi na provodnom izolatoru. Navedeni kvarovi se povremeno dešavaju i taj kvar nema nikakve veze za potencijalnom opasnošću od poplava i nema nikakvog razloga za zabrinutost u smislu prirode tog kvara.
Istovremeno, ispada i srednjenaponski vod, 20 kV Brezičani i da bi se otklonili kvarovi na ova dva odvoda bio je potreban zastoj 20 kV sabirnica dakle svih potrošača koji se napajaju iz trafo stanice 110 na 20 kV Prijedor 3.
Dogovoreno je sa Elektrodistribucijom / Elektro Krajinom Prijedor zastoj sabirnica koji je trebao početi u 11,30 časova i čekali smo određeno vrijeme da Elektro Krajina izvrši određene modifikacije u svojoj srednjenaponskoj mreži kako bi što manje potrošača koji se napajaju sa trafo stanice Prijedor 3 ostalo bez napajanja.

Radovi su u toku i uskoro bi trebali biti završeni, nakon čega će se uspostaviti napajanje svih potrošača. Kada je u pitanju ta trafo stanica, nedavno je potpisan ugovor o nabavci izolacionih navlaka za srednjenaponske rasplete kojima će se onemogućiti havarije koje su se i ranije dešavale vezane za ovaj transformator, a iduće godine je u planu potpuna rekonstrukcija navedene trafo stanice.

Vodosnabdijevanje u Prijedoru uredno, voda za piće ISPRAVNA

0

U cilju redovnog praćenja kvaliteta pitke vode u Prijedoru, „Vodovod“ Prijedor je i danas izvršio vanrednu kontrolu higijensko – zdravstvene ispravnosti pitke vode. Analizirani su uzorci vode na više lokacija u gradu i u prigradskim naseljima.
– Analize svih uzoraka potvrđuju da nema promjena u analiziranim parametrima i da je voda u Prijedoru higijensko – zdravstveno odgovarajućeg kvaliteta, kao i do sada.
– „Vodovod“ a.d. Prijedor nastavlja sa vanrednim kontrolama kvaliteta vode i o tome ćemo redovno obavještavati naše potrošače – navode iz ove ustanove.
Vodosnabdijevanje u Prijedoru je uredno.

Zasjedao Gradski štab za vanredne situacije: Stanje se stabilizuje, Sana u blagom opadanju

0

Danas je održana 4.sjednica gradskog Štaba za vanredne situacije na kojoj je konstatovano da se stanje u Prijedor stabilizuje i da je rijeka Sana u blagom opadanju.

U saopšternju koje je nakon sjednice upućeno medijima navodi se da je vodostaj rijeke Sane na mjernoj letvi kod gradskog mosta u 06,00 časova iznosio je 458cm i prešao je u period stagnacije. Vodostaji uzvodno od grada Prijedora bilježe blagi pad (Ključ za 22 cm u odnosu na jučerašnji maksimum, a Sanski Most za 8 cm). Vodostaj rijeke Miloševice je nakon značajnog pada tokom prethodnog dana ostao na tom nivou i ne ugrožava naselja Topolik i Vrbice.
Na sjednici je konstatovani da se rijeka Sana razlila u naseljima Rasavci, Tukovi, Bišćani, Raškovac, Brezičani i Cikote. U ovim zonama ima zaplavljenih stambenih i pomoćnih objekata.

Svi subjekti zaštite su u toku noći zajednički u koordinaciji izvršavali zadatke po nalogu Komandanta gradskog Štaba za vanredne situacije Slobodana Javora.
Konstantno je vršen obilazak ugroženih područja, čamcima se prilazilo zaplavljenim domaćinstvima u zoni Bišćana i Raškovca, vršena je dostava neophodnih artikala za dvije porodice.

Zbog opasnosti od klizišta realizovana je evakuacija jedne višečlane porodice iz Ljubije i njihov smještaj ostvaren je u prihvatnu stanicu u okviru Centra za socijalni rad. Takođe, evakuisana je jedna porodica u naselju Raškovac i u toku noći uz pomoć građevinske mehanizacije postavljani su odbrambeni nasipi u naselju Raškovac koji su spriječili prelijevanje vode na desnu stranu ceste na kojoj se nalazi naselje od preko 300 domaćinstava. Pripadnici TVSJ radili su i na poslovima ispumpavanja vode i ove aktivnosti nastaviće se i tokom današnjeg dana.
Gradski štav je donio i određene naredbe i zaduženja:
1.Zadužuju se svi subjekti zaštite i spasavanja da nastave sa izvršavanjem zadataka koji su im naloženi prethodnim zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije;
2.Zadužuje se preduzeće “Vodovod” da izvrši vanredno mikrobiološko uzorkovanje vode za piće i o rezultatima istog pravovremeno obavještava stanovništvo.
Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

prijedorgrad.org