Priprema se karantin u sportskoj dvorani (video)

0
119

U Prijedoru nema novozaraženih, 938 lica je pod zdravstvenim nadzorom, dok je 61 osoba izašla iz nadzora, saopšteno je na današnjem zasjedanju gradskog Štaba za vanredne situacije. Sa rješenjem za izolaciju danas se javilo devet osoba, a riječ je o licima koja su došla iz inostranstva. Ipak, ne smije doći do opuštanja i sve propisane mjere moraju se strogo poštovati, jer u okruženju raste broj zaraženih, poručio je komandant gradskog Štaba Milenko Đaković.

– lako u našem gradu nema virusa korona, mi se i dalje moramo pridržavati svih mjera. To je u našem interesu. Mi se moramo izboriti da što manji broj ljudi oboli od virusa – naveo je Đaković.

Prema pristiglim propisima i zbog očekivanog većeg broja lica koja će morati u izolaciju, počelo je formiranje karantina u Sportskoj dvorani „Mladost”.

– Novi karantin se formira zbog najave da će oni koji dolaze u karantin na graničnim prelazima tamo provesti jedan dan, a potom biti upućeni u opštine iz kojih dolaze. Tako da će ovaj karantin biti namijenjen za lica koja dolaze iz inostranstva, ali i za one problematične koji krše propisanu izolaciju – pojasnio je Đaković, dodajući da prvobitni karantin na Kozari ne bi mogao zadovoljiti očekivani broj lica koja treba izolovati.

lako je najavljeno za danas, još uvijek nije otvoren žiro-račun za nabavku opreme za prijedorsku bolnicu, jer se moraju ispoštovati naredbe republičkih organa. Kad se to riješi, račun će biti u funkciji, napomenuo je Đaković. Na kraju, on se zahvalio svim gradanima koji poštuju propise, svima koji učestvuju u borbi sa virusom korona, ali i preduzećima i pojedincima koji su izrazili spremnost da svojim uplatama pomognu nabavku neophodne medicinske opreme.

Takode, iz Štaba je pojašnjeno da povremeno kroz Prijedor prolaze konvoji sa licima koja žive u Federaciji BiH, u Sanskom Mostu i okolini, a koja dolaze iz inostranstva.

izvor

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 26.03.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situcije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora, u odnosu na prethodni dan, nema novoregistrovanih slučajeva inficiranih virusom korona.
 2. Pod zdravstvenim nadzorom je 938 osoba, a zdravstveni nadzor je prestao za 61 osobu
 3. Na području grada Prijedora nema većih poremećaja u snabdijevanju trgovinskih lanaca.
 4. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju.
 5. Od strane GOCK Prijedor upućen je zahtjev Vladi RS za pomoć javnim kuhinjama u Prijedoru.
 6. Dana 15.03.2020. godine, komandant Gradskog štaba za vanredne situacije održao je sjednicu sa nosiocima privrednih aktivnosti radi pomoći privrednika u hitnim aktivnostima sprečavanja pojave i širenja virusa korone na području grada Prijedora.
 7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi
  Naredbe i preporuke:
 8. Sportska dvorana „ Mladost“ Prijedor stavlja se u funkciju karantina za smještaj lica koja su stavljena u izolaciju i pod zdravstveni nadzor na području grada Prijedora.
 9. Zadužuje se JU Opšta Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ iz Prijedora da izvrši nabavku respiratora koji su trenutno dostupni na tržištu, te da pripremi prijedlog nabavke ostalih sredstava i opreme, koji će predložiti Gradskom štabu za vanredne situacije.
 10. Obavezuje se Odjeljenje za finansije GU Prijedor da u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske predloži način formiranja posebnog računa za uplatu sredstava za pomoć, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa na području grada Prijedora.
 11. Donijeti Odluku kojom se definiše da JU Dječiji vrtić „Radost“ vrši naplatu usluge smještaja i čuvanja djece za mart mjesec 2020.godine u iznosu od 50% ukupnih troškova.
  Nosilac aktivnosti:Odjeljenje za društvene djelatnosti Grada Prijedora.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Gradska uprava Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije.
DOSTAVLJENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-14/20
Datum: 26.03.2020. godine
KOMANDANT
Milenko Đaković