Mira a.d. članica Kraš grupe raspisuje konkurs za prijem dva pripravnika – VSS, diplomirani ekonomista

0
1540

MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe, Prijedor, Kralja Aleksandra br. 3

Oblast: Prerađivačka industrija

Raspisuje konkurs za prijem dva pripravnika:

  1. Diplomirani ekonomista – pripravnik u službi računovodstva
    Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
    Otvoreno do: 30.11.2020.
    Broj izvršilaca: 1
  • Diplomirani ekonomista – pripravnik u službi nabave

Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

              Otvoreno do: 30.11.2020.
              Broj izvršilaca: 1

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

-da su stariji od 18 godina,

-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

-Visoka stručna sprema: za oba radna mjesta – diplomirani ekonomista VII stepen stručne spreme,

-Da nisu obavili pripravnički staž u svom zanimanju,

-Poželjno znanje  engleskog jezika,

-Znanje rada na računaru.

 Potrebna dokumenta: 

Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem, uz CV odnosno biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije):

-izvod iz matične knjige rođenih,

-ovjerenu kopiju diplome VII stepena stručne spreme – diplomiranog ekonomiste

-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

-ukoliko posjeduje uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje englskog jezika, 

-ukoliko posjeduje uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.


Konkurs ostaje otvoren do 30.11.2020. godine.
Prijave dostaviti, lično ili poštom na adresu sjedišta Društva: Kralja Aleksandra br. 3, 79101 Prijedor, ili preko stranice https://www.mira.ba/kontakt sa naznakom: Sektor kadrovskih, opštih i pravnih poslova.

Ukoliko se šalje mailom preko stranice, potrebno je sve dokumete skenirati u jedan dokument, jer stranica dozvoljava samo jedan prilog u mailu.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.