Predstavnici Grada Prijedora i Rudarskog fakulteta Prijedor Univerziteta u Banjaluci potpisali su danas Memorandum o saradnji po više osnova čime su počele pripreme za novu akademsku godinu na ovoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem u Prijedoru.

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović izjavio je novinarima da se Grad obavezao da će, zajedno sa Rudarskim fakultetom, sufinansirati smještaj studenata koji nisu sa teritorije Prijedora, a cilj je da ovaj fakultet ima veći broj studenata.
– Sa druge strane, Rudarski fakultet se obavezao da će do 10. oktobra ove godine izraditi dokument sa opisom lokacija mineralnih sirovina na teritoriji grada Prijedora, njihove upotrebljivosti, stepena istraženosti, ekonomičnosti i eventualne eksploatacije. Dokument će sadržati i ostale relevantne podatke o tome koje se sve sirovine nalaze na ovom području – rekao je Pavlović.
On je podsjetio da saradnja Grada i ovog fakulteta postoji već nekoliko godina i izrazio zadovoljstvo što nova gradska vlast nastavlja tu saradnju.
Dekan Vladimir Malbašić rekao je da potpisani memorandum dobija na kvalitetu i činjenicom da se Rudarski fakultet polako uključuje u ostvarivanje nekih potreba grada.
– Učestvovaćemo u izradi dokumenta koji bi trebalo da da pregled svih mineralnih resursa i sirovina na području prijedorske regije, a koje će biti interesantne za stvaranje nove vrijednosti. Svakako da ovaj memorandum Rudarskom fakultetu pruža određenu sigurnost. Smještaj i ishrana će biti obezbijeđeni za studente – podsjetio je Malbašić pozivajući buduće studente iz BiH da upišu Rudarski fakultet u Prijedoru, jer rudarstvo, kako je rekao, ima budućnost.
Viši asistent Ljiljana Tankosić rekla je da je Rudarski fakultet uključen u projekat Evropske unije “Stvaranje mreže rudarskih parkova i muzeja na području jadransko-jonske makroregije”.
– Rudarski fakultet je jedina ustanova u BiH koja je pozvana da učestvuje u ovako velikom projektu. Partner u projektu je RŽR Ljubija. Dobili smo potvrdu da će Grad pomoći u svojim mogućnostima. Projekat nosi radni naziv Rudarska transverzala kroz vrijeme, od rimskog doba do danas – rekla je Tankosićeva.
Ona je podsjetila da je istorija rudarstva na ovim prostorima stara preko dvije hiljade godina. Ideja je da, po uzoru na rudarske muzeje po Evopri, bude napravljena staza rudarskog putovanja na potezu Ljubija-Tomašica-Omarska. Postojeći kapaciteti rudarskih objekata u Ljubiji trebalo bi da budu iskorišteni za rudarski muzej, bibilioteku i biciklističku stazu.

izvor: prijedorgrad.org