Počeal je sezona godišnjih odmora tokom koje većina Prijedorčana ne boravi u svojim domovima, a samim tim je povećana mogućnost da lična imovina, kuće i stanovi budu na meti izvršilaca krivičnih djela.

– Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da tokom turističke sezone obrate pažnju na čuvanje svoje imovine koja u odsustvu vlasnika može biti meta izvršioca krivičnih djela. Apelomo na građane da preduzmu sve mjere kako bi smanjili mogućnost pristupa ličnoj imovini licima koja koriste nepažnju i odsustvo vlasnika i ugrožavaju ličnu imovinu.

Tokom sezone godišnjih odmora kada građani ne borave u svojim domovima, povećana je mogućnost da se lična imovina, objekti kuća i stanova, nađu na meti izvršilaca krivičnih djela.

Ukoliko odlazite na godišnji odmor ili duže vrijeme ne boravite u svojim kućama i stanovima, preduzmite sve potrebne preventivne mjere, kako bi zaštitili svoju imovinu. Savjetujemo da o svom odlasku obavijestite komšije, rodbinu ili prijatelje, koji će u vašem odsustvu izvršiti obilazak vaših stambenih jedinica. Dok ste odsutni, u domovima ne ostavljajte novac, nakit i druge vrijedosti, već ih ponesite sa sobom ili ih povjerite na čuvanje, i ne objavljujte na društvenim mrežama fotografije sa odmora koje pokazuju vaše odsustvo sa adrese stanovanja. Ključeve od stanova i kuća ne ostavljajte ispred objekata, na vidnim mjestima ili mjestima gdje su lako dostupna potencijalnim izvršiocima krivičnih djela.

U slučaju uočavanja neuobičajenih dešavanja, kretanja nepoznatih lica, posebno oko objekata čiji su vlasnici odsutni, pozovite besplatan servisni broj „122“ ili uočeno prijavite najbližoj policijskoj stanici, kako bi se efikasnim djelovanjem na vrijeme spriječilo izvršenje krivičnih djela i uhvatili izvršioci.

Tokom turističke sezone pojačano je prisustvo policijskih službenika na terenu, intenzivira se saradnja sa lokalnom zajednicom, a građani se pozivaju na aktivno učešće, pružanjem bezbjednosno interesantnih i korisnih informacija, u cilju očuvanja stabilnog stanja bezbjednosti i jačanja povjerenja međusobnog odnosa građani-policija – stoji na kraju saopštenja PU Prijedor.