Iz Šumskog gazdinstva “Prijedor” upozorili su vlasnike i korisnike privatnih posjeda koji graniče sa državnim šumama da prilikom obavljanja poljoprivrednih radova i drugih poljoprivrednih aktivnosti, kao što su čišćenje posjeda, loženje vatre i spaljivanje živica, budu maksimalno oprezni kako ne bi prouzrokovali pojavu i širenje požara i ekoloških opasnosti.

– Takođe upozoravaju se i izletnici i izviđači da ne smiju ložiti vatru u šumskim kompleksima. Planom zaštite šuma nisu predviđena mjesta za loženje vatre na otvorenim prostorima, a jako su  visoke temperature koje su svakodnevno u porastu i mogu izazvati veoma velike šumske požare, ljudske, ekonomske i druge štete – saopštili su iz Šumskog gazdinstva “Prijedor”.

Naveli su da se ne smije vatra paliti do 150 metara udaljenosti od šume i po vjetrovitom vremenu.

– Kada se nešto spaljuje mora se prethodno sakupiti na jednu ili više gomila i biti prisutan dok zapaljene gomile u potpunosti ne izgore. Na kraju gorenja obavezno ugasiti zgarište vatre – upozorili su iz ovog Šumskog gazdinstva.

Dodaju da će protiv vlasnika i korisnika koji se ne pridržavju ovog upozorenja preduzećeti odgovarajuće zakonske mjere prema odredbi Zakona o šumama i Zakona o zaštiti od požara te od istih zahtijevati nadoknadu nastale materijalne štete i druge zakonske sankcije.

Kozarski