U Osnovnoj školi “Petar Kočić” održano je predavanje “Oružje ne štiti, oružje ubija” u okviru istoimene kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Predavanju su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan i direktor Policije RS Siniša Kostrešević.
Karan je naveo da MUP već duži niz godina obavlja veliki broj edukativnih akcija u osnovnim i srednjim školama iz oblasti za koje smatraju da predstavljaju bezbjednosnu pretnju prije svega djeci.
– Jedna od takvih kampanja je ova danas, ona se organizuje više godina. Međutim, nakon tragičnih događaja u Srbiji od 3. maja ove godine MUP je preuzeo niz operativnih mjera i aktivnosti vezano za sprečavanje, odnosno prevenciju prije svega vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije i edukaciju u svemu što smatramo da je značjano i predstavlja pretnju po bezbjednost djece i omladine, kao što je oružje – rekao je Karan.

On je dodao da će ova kampanja biti održana širom Srpske i naveo da ona ima dva ključna aspekta. To su opasnost koju nosi legalno oružje i nedozvoljeno oružje.
– Kada je riječ o legalnom oružju koje vjerovatno imaju njihovi roditelji u kućama želimo da ovom kampanjom edukujemo i odrasle nosioce legalnog oružja da shodno Zakonu o oružju i municiji striktno vode računa prije svega o zakonitom držanju i nemogućnosti da dijete bilo kada dođe u dodir sa oružjem. Druga važna komponenta je nedozvoljeno, zabranjeno oružje i eksplozivne materije ili eksplozivna sredstava koja naša dječica mogu da nađu kroz igru u parkovima, u travi, iza škola, po livadama, dakle to je dodatna opasnost kojoj ćemo posebno obratiti pažnju, da skrenemo pažnju djeci da nikada ne smiju prilaziti takvim sredstvima i da ih uputimo kako će reagovati – istakao je Karan.

Dodao je da je cilj ove kampanje i probuditi svijest kod odraslih koji bacaju eksplozivne materije, sredstva i nedozvoljeno oružje, jer to može pronaći dijete.
– Prošle godine na sreću nismo imali takvih slučajeva u RS, ali prije dvije godine imali smo dva tragična događaja, jedan u Kalinoviku kada je poginuo mladić i jedan u Derventi gdje je poginuo dječak od eksplozivne naprave – podsjetio je Karan.
On je naveo da je MUP prošle godine oduzeo preko 900 komada nedozvoljnog oružja, preko 20.000 različitih kalibara municije i da je dobrovoljno predato takode preko 900 komada različitog oružja.
– Pronašli smo 109 bačenih eksplozivnih materija koje su predstavljale opasnost za djecu – rekao je Karan.

Kozarski