Skupština grada Prijedora ukinula akte koje je osporila Vlada

0
671

Odbornici Skupštine grada Prijedora ukinuli su danas rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja i Odbora za žalbe grada Prijedora, koja su donesena u februaru, a Vlada Republike Srpske ih je osporila u julu.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Ajdin Mešić rekao je da Skupština ovo čini jer ne želi da suprotstavlja svoje mišljenje Vladi Republike Srpske.

Vlada Srpske je aktima objavljenim 7. avgusta u Službenom glasniku Republike Srpske ova četiri rješenja obustavila od izvršenja do donošenja odluke nadležnog suda, te ovlastila Pravobranilaštvo Republike Srpske da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom protiv ovih rješenja i zadužila Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da Pravobranilaštvu dostavi obustavljene odluke sa potrebnom dokumentacijom.

Zamjenik Pravobranioca Republike Srpske Zoran Basrak rekao je večeras u obraćanju odbornicima da će Vladu Republike Srpske obavijestiti o današnjim odlukama Skupštine grada Prijedora.

Odbornici su odbacili prigovor Milene Miodragović na konačno imenovanje Branislava Vujasina na dužnost direktora Centra za socijalni rad Prijedor za koje je, osim njega, konkurisala još ona.

Odbornik DNS-a Valentina Sovilj pročitala je izjavu imenovanog kandidata kojom se dokazuje da on ne ispunjava jedan od posebnih uslova konkursa – položen stručni ispit za rad u organima uprave, dok su predsjednik Skupštine i odbornik Mirsad Duratović doveli u pitanje način na koji je ona došla do izjave koju je pokazala kao dokaz o neispunjavanju uslova imenovanog kandidata.

izvor: Glas Srpske